0 Tipo Sąlygos Sakiniai

1 Tipo Sąlygos Sakiniai

1-6 temos pakartojimas

7-11 temos pakartojimas

A Few VS A Little ir Few VS Little

Aktyvieji ir Pasyvieji Būdvardžiai

Be going to

Būdo Prieveiksmiai

Būdo Prieveiksmiai

Būtojo Laiko Dalyviai

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Klausiamoji Forma

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Neigiama Forma

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Teigiama Forma

Can ir Could: Modaliniai Veiksmažodžiai, išreiškiantys gebėjimą

Dažniausiai pasitaikančios Būdvardžių ir Prielinksnių struktūros

Dažnio Prieveiksmiai

Esamasis Atliktinis Laikas (Present Perfect) VS Paprastasis Būtasis Laikas (Past Simple)

Esamasis Tęstinis Laikas (Present Continuous) ateities veiksmams išreikšti

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Klausiamoji Forma

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Neigiama Forma

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Teigiama Forma

For ir Since naudojimas Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Have to: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą

Judėjimo Prielinksniai

Kiekybiniai Determinantai

Klausimai su Like

Klausimų Formuluotės (klausimų žymės)

Laiko Prielinksniai

Laiko Prieveiksmiai

Laiko prieveiksmiai naudojami Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Lyginamieji Sakiniai: As … as

May: Modalinis Veiksmažodis, išreiškiantis galimybę

Must: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą

Nekaitomi Daugiskaitos Daiktavardžiai

Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai

Nežymimieji Įvardžiai: Something ir Nothing

Nuosavybės prielinksniai

One ir Ones

Ought To: Modalinis veiksmažodis

Pakartojimas

Palyginimai su Like

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Klausiamoji Forma

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Neigiama Forma

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Teigiama Forma

Prielinksniniai Veiksmažodžiai

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą ar susilpninimą

Prieveiksmių Laipsniavimas

Prieveiksmių sudarymas

Šalutiniai Laiko Aplinkybės Sakiniai

Sangrąžiniai Įvardžiai

Santykiniai Įvardžiai (vieta ir laikas)

Santykiniai Įvardžiai (žmonės ir daiktai)

Shall…? klausimai

Should VS Ought To

Should: Modalinis veiksmažodis

So that VS So…that

To be used to Klausiamoji Forma

To be used to Neigiama Forma

To be used to Teigiama Forma

Uždari Klausimai Būtajame Laike

Veiksmažodinės Frazės

Veiksmažodžiai naudojami su Gerundijumi ar Bendratimi

Vietos Prielinksniai

Vietos Prieveiksmiai

Vietos Prieveiksmiai – tęsinys

Wh- klausiamieji žodžiai: Who…?

Wh- Klausimai Būtajame Laike

Will ir Be Going To ateities veiksmams išreikšti