0 Tipo Sąlygos Sakiniai

1 Tipo Sąlygos Sakiniai

A few VS A little ir Few VS Little

Aktyvieji ir Pasyvieji Būdvardžiai

Be going to

Būdo Prieveiksmiai

Būtojo Laiko Dalyviai

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Klausiamoji Forma

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Neigiama Forma

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Teigiama Forma

Can ir Could: Modaliniai Veiksmažodžiai, Išreiškiantys Gebėjimą

Dažnio Prieveiksmiai

Dažnos Būdvardžių ir Prielinksnių Kombinacijos

Esamasis Atliktinis Laikas (Present Perfect) VS Paprastasis Būtasis Laikas (Past Simple)

Esamasis Tęstinis Laikas (Present Continuous) ateities veiksmams išreikšti

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Klausiamoji Forma

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Neigiama Forma

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Teigiama Forma

For ir Since naudojimas Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Fraziniai Veiksmažodžiai

Have to: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą

Judėjimo Prielinksniai

Kiekio Determinantai

Klausimai su Like

Klausimai su Shall…?

Klausimo Žymų Formavimas

Laiko Prielinksniai

Laiko Prieveiksmiai

Laiko prieveiksmiai naudojami Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Laipsniuojami Prieveiksmiai

Lyginamieji Sakiniai: As … as

May: Modaliniai Veiksmažodžiai, Išreiškiantys Galimybę

Metodo ir Būdo Prielinksniai

Must: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą

Neapibrėžti Įvardžiai: Something ir Nothing

Nekaitomi Daugiskaitos Daiktavardžiai

Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai

One ir Ones

Ought To: Modalinis Pagalbinis Veiksmažodis

Pakartojimas

Palyginimai su Like

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Klausiamoji Forma

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Neigiama Forma

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Teigiama Forma

Prieveiksmiai, Išreiškiantys Pastiprinimą, ir Prieveiksmiai, Išreiškiantys Susilpninimą

Prieveiksmių Formavimas

Šalutiniai Laiko Aplinkybės Sakiniai

Sangrąžiniai Įvardžiai

Santykiniai Įvardžiai (vieta ir laikas)

Santykiniai Įvardžiai (žmonės ir daiktai)

Should vs Ought To

Should: Modalinis Pagalbinis Veiksmažodis

So that vs So … that

Temų 1-6 pakartojimas

Temų 7-11 pakartojimas

Tikslo Bendratis

To be used to Klausiamoji Forma

To be used to Neigiama Forma

To be used to Teigiama Forma

Turėjimo Prielinksniai

Veiksmažodžiai naudojami su Gerundijumi ar Bendratimi

Vietos Prielinksniai

Vietos Prielinksniai – tęsinys

Vietos Prieveiksmiai

Wh- Klausimai Būtajame Laike

Wh- Klausimų žodžiai: Who…?

Will ir Be Going To ateities veiksmams išreikšti