Unit 7.1

Have to: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą

Modal Verbs


Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris eidamas vienas neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdamas jo prasmę ir suteikdamas daugiau informacijos apie veiksmą.

Have to yra pagalbinis veiksmažodis, vartojamas išreikšti tikrumą, būtinybę ar stiprų įsipareigojimą, sukeltą išorinių veiksnių.

Form

Have to gali būti išreikštas trijose formose:

Teigiama

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: teigiamoje formoje vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.
Subjecthave/has to Verb
I/Youhave towork
He/She/Ithas towork
We/You/Theyhave towork

Neigiama

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: neigiamoje formoje vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Neigiamos formos trumpiniai yra tokie patys, kaip ir esamojo laiko trumpiniai: I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + nothave toVerb
I/Youdo nothave towork
He/She/Itdoes nothave towork
We/You/Theydo nothave towork

Klausiamoji

Struktūra klausiamojoje formoje:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: klausiamojoje formoje vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
Do/DoesSubjecthave toVerbQuestion
Mark
DoI/youhave towork?
Doeshe/she/ithave towork?
Dowe/you/theyhave towork?

Example

 1. Tikrumas/pagrįsta tikimybė
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Stiprus įsipareigojimas
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Būtinybė
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Ne prievolė (neigiama forma)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to yra vartojamas parodyti įsipareigojimą, sukeltą išorinių veiksnių. Jis yra vartojamas parodyti:

 1. Kad kažko yra pagrįstai tikimasi (teigiama, neigiama, klausiamoji forma);
 2. Stiprų įsipareigojimą (teigiama, klausiamoji forma);
 3. Būtinybę (teigiama, neigiama, klausiamoji forma);
 4. Nebūtinybę (neigiama forma).

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] have to išreiškia tikrumą, stiprų įsipareigojimą, būtinybę ar nebūtinybę, kuri atsiranda dėl išorinių veiksnių.

Struktūros:

 • Teigiama: Subject + have/has to + verb + …
 • Neigiama: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Klausiamoji: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “have to go to school every day.” = Subjektas privalo eiti į mokyklą kiekvieną dieną.
— Neigiama: “She doesn’t have to go to school every day.” = Subjektui nėra būtina eiti į mokyklą kiekvieną dieną.
— Klausiamoji: “Does she have to go to school every day?” = Paklausiame ar subjektas privalo eiti į mokyklą kiekvieną dieną.

NOTE: Don’t have to (have to neigiama forma) paprastai išreiškia, kad nėra būtina kažką daryti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book