Unit 7.1

Have to: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Have to yra pagalbinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tikrumą, būtinybę arba tvirtą į(si)pareigojimą, kuris kyla iš išorės ar išorinių veiksnių.

Form

Modalinis veiksmažodis have to turi tris pagrindines fromas.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiąjį asmenį keičiame have į has.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: vienaskaitos trečiąjį asmenį keičiame iš do į does.
 • Neigiamos formos trumposios formos yra tokios pačios, kaip ir esamojo paprastojo laiko (Present Simple): I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: vienaskaitos trečiasis asmuo pakeičiamas iš do į does.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

Tvirtas įsipareigojimas

 • The owner said I have to move to another house.
 • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
 • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?

Būtinybė

 • have to buy a new fridge, the one I have is broken.
 • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
 • Do they have to paint the walls?

Atsisakymas kažką atlikti (neigiama forma)

 • We don’t have to sell the pig.
 • He doesn’t have to clean his room.
 • They don’t have to return from the island.

Pagrįstas ir užtikrintas tikėjimas

 • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
 • The roses don’t have to be in a good state.
 • Do they have to boast like that? We know they are rich.

Use

Have to naudojame, kai norime išreikšti įsipareigojimą, sukeltą išorinių veiksnių.

Šis modalinis veiksmažodis naudojamas parodyti:

 • Tvirtą įsipareigojimą (teigiama ir klausiamoji f.);
 • Būtinybę (teigiama, neigiama ir klausiamoji f.);
 • Atsiskymą kažką atlikti (neigiama f.);
 • Pagrįstą ir užtikrintą tikėjimą (teigiama, neigiama ir klausiamoji f.).

Summary

Veiksmažodis have to yra modalinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tikrumą, būtinybę arba tvirtą į(si)pareigojimą, kuris kyla iš išorės ar išorinių veiksnių.

Jį naudojame trijose pagrindinėse formose:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka have to ir atitinkamas veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka do not have to ir atitinkamas veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame do, kurį seka veiksnys, have to ir atitinkamas veiksmažodis (sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku). Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “have to go to school every day.” = Veiksnys (subjektas) privalo eiti į mokyklą kiekvieną dieną.
Neigiama f.: “She doesn’t have to go to school every day.” = Veiksnys (subjektas) nebūtinai turi eiti į mokyklą kiekvieną dieną.
Klausiamoji f.: “Does she have to go to school every day?” = Klausiame, ar veiksnys (subjektas) privalo eiti į mokyklą kiekvieną dieną.

PASTABA: Don’t have to (have to neigiama forma) paprastai išreiškia, jog nėra būtina kažką atlikti ar padaryti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License