Unit 10.1

Lyginamieji Sakiniai: As … as

Complex Clauses


Introduction

Palyginimai [comparisons] su būdvardžiais ir prieveiksmiais vartojami palyginti daiktus, žmones ar veiksmus, išreiškiant lygybę ar nelygybę tarp jų.

Lygybės palyginimas [comparative of equality] (as…as sąlyga) vartojamas tuo pačiu tikslu.

{pasižiūrėkite Palyginimus su Būdvardžiais ir Prieveiksmiais, A1 lygyje}.

Form

Paprastai randame lygybės palyginimą (as…as sąlygą) trejose jos formoje:

Teigiamos formos:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Neigiamos formos:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Klausiamosios formos:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identiški dalykai
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Skirtingi dalykai
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Prašant informacijos apie panašumą/skirtingumą
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Vartojame lygybės palyginimą (as…as sąlygą):

 1. Kalbant apie identiškus dalykus (teigiama);
 2. Kalbant apie skirtingus dalykus (neigiama);
 3. Prašant informacijos apie skirtingų daiktų panašumą/skirtingumą (klausiamoji).

Summary

Lygybės palyginimas [comparative of equality] (ar as…as sąlygą) vartojamas pabrėžti dviejų daiktų, žmonių ar veiksmų panašumą ar skirtingumą.

 • Teigiama:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Neigiama:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Klausiamoji:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “My doll is as lovely as yours.”
— Neigima: “My doll is not as lovely as yours.”
— Klausiamoji: “Is my doll as lovely as yours?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book