Unit 7.1

Neapibrėžti Įvardžiai: Something ir Nothing

Pronouns


Introduction

Įvardžiai [pronouns] vartojami išvengti daiktavardžio pasikartojimo.

Neapibrėžti įvardžiai [indefinite pronouns] nenurodo jokio konkretaus asmens, daikto ar sumos.

Kažkas [something] nurodo objektus su nenurodytu kiekiu, tuo tarpu niekas [nothing] nurodo trūkstamus objektus.

Form

Something gali būti vartojamas kaip sakinio subjektas ar objektas arba klausimas. Mes jį vartojame vienaskaitos teigiamose sakiniuose. Struktūros:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing gali būti vartojamas kaip sakinio subjektas ar objektas arba klausimas. Negalime jo vartoti neigiamose sakiniuose, nes jis jau turi neigiamą reikšmę. Struktūros:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

  • Something
    • I need something to clean the microwave.
    • Something smells terrible in the gas oven.
  • Nothing
    • There is nothing in the dishwasher.
    • Right now, nothing is in good state.

Use

Neapibrėžti įvardžiai [indefinite pronouns] nenurodo jokio konkretaus asmens, daikto ar sumos. Something yra vartojamas išreikšti nenurodytą dalyką. Nothingnurodo kažką, ko nėra.

Summary

Neapibrėžti įvardžiai [indefinite pronouns] nenurodo jokio konkretaus asmens, daikto ar sumos.

Something vartojamas apibūdinti neapibrėžtą dalykų skaičių. Struktūros:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing vartojamas apibūdinti kažką, ko nėra. Struktūros:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Pavyzdžiui:
— “There is something in the fridge.” = Something vartojamas objekto ar objektų egzistavimui nurodyti.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing vartojamas norint parodyti, kad nėra jokio objekto.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book