Unit 7.1Nežymimieji Įvardžiai: Something ir Nothing

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Nežymimieji įvardžiai [indefinite pronouns] neapibrėžia jokio konkretaus asmens, daikto ar kiekio.

Something (kažkas) nurodo objektus, kurių kiekis nėra tiksliai nurodytas; tuo tarpu nothing (niekas) įvardina objektus, kurių nėra arba kurių trūksta.

Form

Something gali būti naudojamas kaip veiksnys ar papildinys vienaskaitos tiesioginiuose arba klausiamuosiuose sakiniuose.
Tokių sakinių struktūra yra:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing gali būti naudojamas kaip veiksnys ar papildinys vienaskaitos tiesioginiuose arba klausiamuosiuose sakiniuose. Šis nežymimasis įvardis negali būti naudojamas neigiamuosiuose sakiniuose, kadangi jau pats savaime turi neigiamą reikšmę.
Tokių sakinių struktūra yra:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something (kažkas)

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Nothing (niekas)

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in good state.

Use

Nežymimieji įvardžiai [indefinite pronouns] nenurodo jokio konkretaus asmens, daikto ar kiekio:

  • Something (kažkas) nurodo objektus, kurių kiekis nėra tiksliai nurodytas;
  • Nothing (niekas) įvardina objektus, kurių nėra arba kurių trūksta.

Summary

Nežymimieji įvardžiai [indefinite pronouns] nenurodo jokio konkretaus asmens, daikto ar kiekio.

Something (kažkas) yra naudojamas apibūdinti nekonkrečius ar neapibrėžtus objektus ar daiktus. Šis nežymimasis įvardis yra naudojamas prieš arba po (pagalbinio) veiksmažodžio.

Nothing (niekas) yra naudojamas apibūdinti objektus, kurių nėra arba kurių trūksta. Šis nežymimasis įvardis yra naudojamas prieš arba po (pagalbinio) veiksmažodžio.

Pavyzdžiui:
— “There is something in the fridge.” = Something yra naudojamas nurodyti objekto ar kelių objektų/daiktų egzistavimą.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing yra naudojamas nurodyti tam tikrų objektų/daiktų trūkumą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info
License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book