Unit 5.1

To be used to Klausiamoji Forma

Introduction

To be used to yra struktūra, išreiškianti įpročius, kurie mums yra žinomi bei pažįstami.

Klausiamoje formoje [interrogative form] veiksmažodis naudojamas užduoti klausimus apie veiksnio (subjekto) įpročius.

Form

To be used to klausiamojoje formoje išlaiko šią struktūrą:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject used to Verb + ing Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the shower?

Use

Klausiamoji to be used to forma naudojama užduoti klausimus apie tam tikrus dalykus arba veiklas, kurios yra kažkam įprastos bei žinomos.

Summary

To be used to klausiamoji forma [interrogative] skirta užduoti klausimams apie tam tikrus dalykus arba veiklas, kurios yra kažkam įprastos bei žinomos.

Kai naudojame to be used to klausiamą formą, sakinį pradedame veiksmažodžio struktūra to be, kurią seka veiksnys (subjektas) ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne arba įvardžiu ar daiktavardžiu (sakinys baigiasi tiesioginio klausimo ženklu – klaustuku).

Pavyzdžiui:

— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Klausiame subjekto ar pusryčiavimas anksti ryte yra jo įprotis ar ne.

PASTABA: Nepainiokite šios formos su to use to, kuri naudojama sakiniuose, nurodinčiuose praeities įvykius ar veiksmus.

Pavyzdžiui:
— „Are you used to have breakfast early in the morning?“ = Naudojame to be used to paklausti, ar veiksnys (subjektas) yra pripratęs prie atliekamo veiksmo.
Did you use to have breakfast in the morning?“ = Naudojame to use to paklausti, ar veiksmas įvyko preityje, kadangi esamuoju metu jis jau nebevyksta („Did you used to have breakfast early in the morning?“ = Paprastasis būtasis laikas (Past Simple) laikas išreiškiamas su did).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License