Unit 5.1

To be used to Klausiamoji Forma

Verb Phrase


Introduction

To be used to yra struktūra, vartojama išreikšti įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Klausiamoji forma vartojama užduoti klausimus apie subjekto įpročius.

Form

To be used to, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To BeSubjectused toVerb + ingQuestion
Mark
AmIused toworking?
Areyouused toworking?
Ishe/she/itused toworking?
Arewe/you/theyused toworking?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

Klausiamojoje formoje struktūra to be used to vartojama užduoti klausimus apie dalykus ar veiksmus, kurie kažkam yra įprasti.

Summary

To be used to, klausiamojoje formoje, vartojama užduoti klausimus apie subjekto įpročius.

Struktūra:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Pavyzdžiui:
— „Are you used to having breakfast early in the morning?“ = Paklausiame ar pusryčiauti yra subjekto įprotis ar ne.

NOTE: Nesumaišykite šios formos su to use to, kuri galima vartoti tik sakiniuose, kuriuose kalbama apie praeitį.

Pavyzdžiui:
— „Are you used to have breakfast early in the morning?“ = Vartojame to be used to paklausti ar subjektas dabar yra pripratęs prie veiksmo.
Did you use to have breakfast in the morning?„= Vartojame to use to paklausti ar veiksmas vyko praeityje, kadangi dabar jau jis nebevyksta („Did you used to have breakfast early in the morning?“ = Būtasis laikas parodomas su did).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book