Unit 6.2

Vietos Prielinksniai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra trumpi žodžiai, jungiantys kalbos dalis sakinyje. Jie yra neišvengiami sakinyje ir suteikia mums papildomos informacijos.

Naudojame vietos prielinksnius [prepositions of place] norėdami nustatyti tam tikrų įvykių vietą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Pagrindiniai Prielinksniai}

Form

Vietos prielinksniai (atonin ir by) nenaudojami atskirai, todėl visuomet sakinyje eina su kitomis kalbos dalimis ir taip sukuria prielinksnines frazes.

Example

At

 • I am waiting at the zoo for you.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the swimming pool.
 • They are talking by the exhibition.

Use

Vietos prielinksniai naudojami išreikšti kažko ar kažkieno vietą.

Pagrindiniai yra šie:

At

(Kalbant apie bendras bei didesnes vietas)

 • Tiksli ir apibrėžta vieta (at the bus stop…);
 • Prieš grupinių veiklų pavadinimus (at the partyat the match…);
 • Su žodžiais homeworkschooluniversitythe topthe bottom

On

(Kalbant apie labiau specifines bei mažesnes vietas)

 • Objekto padėtis paviršiuje (on the floor…);
 • Objekto padėtis tam tikroje linijoje (on the pathon the wayon the river…);
 • Viešasis transportas;
 • Kryptys (the right and the left…)

In

(Kalbant apie labai specifines bei pačias mažiausias vietas)

 • Objekto padėtis viduje;
 • 3D erdvė ir plotas, apsuptas iš visų pusių (in a forestin the office…);
 • Žemynai, valstijos, šalys, pastatai…

By

 • Su žodžiais kairė (left) ir dešinė (right);
 • Šalia kažko ar kažkieno;
 • Nedideliu atstumu (near = šalia).

Summary

Naudojame vietos prielinksnius [prepositions of place] norėdami nustatyti tam tikrų įvykių vietą.

Pagrindiniai vietos prielinksniai yra šie: atonin ir by.

Pavyzdžiui:
— “I work at home today.” = Naudojame at, kadangi kalbame apie tikslią ir apibrėžtą vietą.
— “I work on the left of the corner.” = Naudojame on, kadangi kalbame apie kryptį.
— “I work in this building.” = Naudojame in, kadangi kalbame apie padėtį 3D erdvėje.
— “I work by this building.” = Naudojame by, kadangi kalbame apie netolimą atstumą (šalia, arti).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License