Unit 6.2

Vietos Prielinksniai

Prepositions

Prelinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia mums papildomos informacijos apie sakinį.

Vartojame vietos prielinksnius [prepositions of place] norėdami nurodyti įvykio vietą.

Vietos prielinksniai neina vieni, bet kartu su kitais sakinio elementais, sukurdami prielinksnines frazes: at, on, in ar by.

 • At
  • I am waiting at the metro station in the rain.
  • He was at the game when it was snowing.
  • They love being at home with their dog.
 • On
  • You put many posters on the walls.
  • There was a rose on the way home.
  • We are not allowed to smoke on the bus.
 • In
  • You can find wonderful paintings in this church.
  • There is a wild animal in that forest.
  • They lived in Canada for 10 years.
 • By
  • His dog is always walking by his side.
  • The house is by the coast.
  • They are talking by the pine tree.

Vietos prielinksniai vartojami išreikšti kažko ar kažkieno vietą. Pagrindiniai yra šie:

 • At (apskritai, kalbėti apie didesnes vietas)
  • Tiksli, apibrėžta vieta (at the bus stop…);
  • Prieš grupinių veiklų pavadinimus (at the partyat the match…);
  • Su homeworkschooluniversitythe topthe bottom
 • On (labiau specifinės, mažesnės vietos)
  • Padėtis ant paviršiaus (on the floor…);
  • Ant kažko (on the pathon the wayon the river…);
  • Viešasis transportas;
  • Kryptys (dešinė ir kairė…)
 • In (labiau specifinės, mažesnės vietos)
  • Padėtis viduje;
  • Trijų dimensijų erdvė ir sritys, apsuptos iš visų pusių (in a forestin the office…);
  • Žemynai, valstijos, šalys, pastatai…
 • By
  • Kažko ar kažkieno kairėje ar dešinėje;
  • Šalia kažko ar kažkieno;
  • Netoli (arti).

Vietos prielinksniai [prepositions of place] vartojami norint nurodyti įvykio vietą.

Pagrindiniai vietos prielinksniai yra šie:

 • At: tiksli, apibrėžta vieta, prieš grupinių veiklų pavadinimus, su kai kuriais žodžiais.
 • On: padėtis ant paviršiaus, būti ant kažko, viešasis transportas, kryptys.
 • In: padėtis viduje, trijų dimensijų erdvė ir sritys, apsuptos iš visų pusių, žemynai, pastatai.
 • By: kažko ar kažkieno kairėje ar dešinėje, šalia kažko ar kažkieno, norėdami išreikšti, kad kažkas yra netoli.

Pavyzdžiui:
— “I work at home today.” = Vartojame at išreikšti konkretų tašką ar vietą.
— “I work on the left of the corner.” = Vartojame on išreikšti kryptis.
— “I work in this building.” = Vartojame in išreikšti padėtį viduje.
— “I work by this building.” = Vartojame by išreikšti, kad vieta yra šalia kitos.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book