Unit 10.1

Kiekio Determinantai

Determiners


Introduction

Determinantai [determiners] yra daiktavardžių modifikatoriai. Jie gali suteikti informaciją apie kurį ir kiek žmonių, daiktų… mes kalbame.

Kiekio determinantai [quantitative determiners] yra vartojami nusakyti kiekį.

{pasižiūrėkite Kiekio Determinantus, A1 Lygyje}.

Form

Vartojame kiekio determinantus apibūdinti kažko kiekį.

Dažniausiai vartojami kiekio determinantaiall (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Example

 1. All my friends like drawing.
  All of my friends like drawing.
 2. A lot can happen in a long trip.
  Lots of things can happen in a long trip.
 3. A number of pilots were waiting.
 4. There isn’t enough red wine for everyone.
  There are enough of us to get the group price.
 5. This plant has the most strawberries.
  Most of the students in our university are from France.
 6. I have three leather jackets, he has none.
  None of their children have dark skin.

Use

Vartojame kiekio determinantus nusakyti kiekį.

 1. All (of) (visi ar viskas, visa suma ar numeris);
 2. A lot (of) (didelis kiekis);
 3. A number of (daugiau nei du, bet mažiau nei dauguma);
 4. Enough (of) (kiekis, kokybė ar apimtis, atitinkanti reikalavimus, poreikius ar lūkesčius);
 5. Most (of) (dauguma kiekio, mąsto ar laipsnio);
 6. None (of) (nieko).

Summary

Kiekio determinantai [quantitative determiners] vartojami nurodyti kažko kiekį.

Dažniausiai vartojami kiekio determinantaiall (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Pavyzdžiui:
— “None of my friends took the ship.”
— “A number of my friends booked a flight to Valencia.”

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book