Unit 11.1

Wh- Klausimų žodžiai: Who…?

Pronouns


Introduction

Wh- klausimai [wh- questions] visada prasideda su vienu iš wh-klausimų žodžiu [wh- question word] (klausiamuoju įvardžiu [interrogative pronoun]), kuris nurodo kokios informacijos norima {pasižiūrėkite Wh- Klausimus, A1 Lygyje}.

Įvardis who vartojamas paklausti, kas yra veiksmo vykdytojas.

Form

Įvardis who yra klausiamasis įvardis, kuris sutampa su vienaskaitos trečiuoju asmeniu ir veikia kaip sakinio veiksnys.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Who vartojamas paklausti, kas yra veiksmo vykdytojas.

Summary

Who yra wh- klausimų žodis [wh- question word] vartojamas paklausti, kas yra veiksmo vykdytojas. Šis įvardis sutampa su vienaskaitos trečiuoju asmeniu ir veikia kaip sakinio veiksnys.

Pavyzdžiui:
— “Who wants ice cream?” = Vartojame who paklausti ko nors apie kažką.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book