Unit 2.1

Būsimojo Laiko Teigiama Forma

Tenses

Vartojame būsimąjį [future] laiką kalbėdami apie būsimus įvykius. Vartojame paprastą būsimąjį laiką [future simple] kalbėdami apie spėjimus, prognozes, įsitikinimus bei ketinimus, susijusius su ateitimi.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina kažką apie subjektą.

Būsimasis laikas, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + will + verb + …

 • Teigiamos formos trumpiniai: I’ll – you’ll – he’ll…
Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work
 1. Pažadai
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. <Spontaniški sprendimai
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3.  Nuomonės/lūkesčiai
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Būsimasis laikas, teigiamoje formoje, vartojamas:

 1. Ką nors pažadėti;
 2. Priimant spontaniškus sprendimus;
 3. Išreiškiant nuomonę ir lūkesčius.

Vartojame būsimąjį laiką [future simple], teigiamoje formoje, patvirtindami spėjimus, prognozes, įsitikinimus ir ateities ketinimus, ir kai esame tikri, kad šie įvykiai įvyks.

Struktūra:
Subject + will + verb + …

Pavyzdžiui:
— “will go to the supermarket at 7.” = Vartojame būsimąjį laiką kalbėdami apie ateities ketinimus.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book