Unit 2.1


Future Simple apgalvojuma formā

Tenses

Nākotnes [future] laiku izmanto, lai paustu nākotnes notikumus. Laiku future simple lieto, lai iesāktu pareģojumus, uzskatus vai nodomus par nākotni.

Kad izteikts apgalvojuma [affirmative] formā, darbības vārds apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Laikam future simple apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + will + verb + …

 • Apgalvojuma formas saīsinātās formas: I’ll – you’ll – he’ll…
SubjectwillVerb
I/You/He/She/Itwillwork
We/You/Theywillwork
 1. Solījumi
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. Spontāni lēmumi
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. Cerības/viedokļi/paredzējumi
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Laiku future simple apgalvojuma formā izmanto, lai:

 1. Dotu solījumus;
 2. Pieņemtu spontānus lēmumus;
 3. Izteiktu cerības, viedokļus vai paredzējumus.

Laiku future simple apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu paredzējumus, viedokļus vai nolūkus par nākotni, kā arī, ja ir pārliecība, ka notikums notiks.

Izmantojamā formula:
Subject + will + verb + …

Piemēram:
— “I will go to the supermarket at 7.” = Izmantojam future simple laiku, lai izteiktu nākotnes nodomu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu