Unit 8.1

Can un Could: spējas modālie vārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modāls darbības vārds [modal verb] ir palīgdarbības vārda veids, kuram nav nozīmes vienam pašam, bet tas pārveido galveno darbības vārdu, mainot to nozīmi un sniedzot vairāk informācijas par darbību.

Could ir pagātnes forma modālā darbības vārda can. Tie ir modālo palīgdarbības vārdu veidi, kurus izmanto, lai izteiktu domu par spēju vai atļauju {skatīties Can: modālie darbības vārdi, A1 līmenis}.

Form

Can/could vienmēr ir vienāda forma, pat ar trešo personu vienskaitlī. Tos izmanto, kā modālos darbības vārdus, tie var būt trijās formās.

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + could + verb + …

Subject could Verb
I/You could work
He/She/It could work
We/You/They could work

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + could + not + verb + …

 • Nolieguma formas saīsinātā forma: can’t/couldn’t.
Subject could + not Verb
I/You could not work
He/She/It could not work
We/You/They could not work

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma[interrogative] formā:
Could + subject + verb + …?

Could Subject Verb Question
Mark
Could I/you work ?
Could he/she/it work ?
Could we/you/they work ?

Example

 1. Spēja
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Pieklājīgs piedāvājums
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Pieklājīgs lūgums
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Iespējamība
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Nepiekrišana
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. Ar darbības vārdiem, kas apraksta sajūtas (smell, taste, see, hear, touch…) un garīgos procesus (think, believe, remember, understand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Could ir pagātnes forma vārdam can, kas ir mazāk tieša un vairāk pieklājīga, to izmanto gandrīz vienādi, bet tā var būt attiecināta uz pagātni. Kā arī to izmanto, lai izteiktu nepiekrišanu, kopā ar vārdiem, kas apraksta sajūtas un garīgos procesus. Var izmantot vārdu could tagadnes laikā, lai veidotu pieklājīgāku formu. Could izmanto, lai izteiktu:

 1. Spējas;
 2. Pieklājīgus piedāvājumus;
 3. Pieklājīgus lūgumus;
 4. Iespējas;
 5. Nepiekrišanu;
 6. Vārdus, kas apraksta sajūtas (smell, taste, see, hear, touch…) un garīgos procesus (think, believe, remember, understand…).

Summary

Modālie darbības vārdi [modal verbs] can un could izsaka spēju, piedāvājumus, lūgumus un iespējas. Could arī izmanto, lai izteiktu nepiekrišanu, sajūtas un garīgos procesus, tā ir pagātnes forma vārdam can.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + could + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + could + not + verb + …
 • Jautājumiem: Could + subject + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “Moving could be stressful.“ / “Moving can be stressful.“ = Could izmanto, lai parādītu, ka pārcelšanās var būt ar stresu un can, ka TĀ tāda ir vairākos gadījumos.
— Noliegums: “We couldn´t share a flat!“ / “We can´t share a flat!“ = Could izmanto, lai izteiktu nepiekrišanu un can, lai izteiktu neiespējamību.
— Jautājums: “Could I use the microwave?“ / “Can I use the microwave?“ = Could izmanto, lai jautātu par kaut ko pieklājīgākā veidā.

PIEZĪME: Lai dotu vai nedotu atļauju neizmanto could.
—  “Could I leave early today?” – “Yes, you can”; “No, you can’t.“ / “Yes, you could“; “No, you couldn’t.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence