Unit 8.1

Can and Could: Kabiliyet Belirten Fiiller

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modal Fiiller [modal verbs] kendi başlarına anlamları olmayan fakat cümlede ana eylemi niteleyerek anlamını değiştiren ve eylem hakkında ek bilgi sağlayan yardımcı fiillerdir.

Could, Can yardımcı fiilinin hem geçmiş zamanda hem de conditional kipinde çekimlenmiş halidir. Bu fiiller bir yeteneğin varlığını ya da izin isteme durumunu gösteren yardımcı eylemlerdir. {Can: Modals of Ability, A1 konusuna bakınız}.

Form

Can/Could üçüncü tekil kişi için bile aynı yapıdadır. Modal Fiiller olarak kullanılırlar ve üç haldeki kullanımlarına aşağıda yer verilmiştir:

Olumlu

Can/Could filinin Olumlu Haldeki Formülü:
Subject + could + verb + …

SubjectcouldVerb
I/Youcouldwork
He/She/Itcouldwork
We/You/Theycouldwork

Olumsuz

Can/Could fiilinin Olumsuz Haldeki formülü:
Subject + could + not + verb + …

 • Olumsuz yapısının kısa hali: can’t/couldn’t.
Subjectcould + notVerb
I/Youcould notwork
He/She/Itcould notwork
We/You/Theycould notwork

Soru

Can/Could fiilinin Soru Halindeki formülü:
Could + subject + verb + …?

CouldSubjectVerbQuestion
Mark
CouldI/youwork?
Couldhe/she/itwork?
Couldwe/you/theywork?

 

Example

 1. Kabiliyet
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Kibar bir şekilde Teklifte bulunurken
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Kibar bir şekilde İstekte bulunurken
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Olasılık
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Onaylamama
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. Duyular (smell, taste, see, hear, touch…) ve düşünmeyi ifade eden fiiller (think, believe, remember, understand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Could is the past, less direct and more polite form of can fiilinin geçmiş zaman halidir ve daha az resmidir. Neredeyse aynı anlamda kullanılır fakat geçmiş zamandan bahseder. Aynı zamanda beğenmeme durumunu ifade etmek için kullanınlır. Could fiili şimdiki zaman kipinde daha kibar ifadeler için kullanılır. Aşağıdakileri ifade etmek için kullanılır:

 1. Kabiliyet;
 2. Kibar teklif;
 3. Kibar rica;
 4. Olasılık;
 5. Hoşnutsuzluk;
 6. Duyular (smell, taste, see, hear, touch…) ve düşünmeyi ifade eden fiiller (think, believe, remember, understand…).

Summary

Can ve Could modal fiilleri [modal verbs] var olan bir kabiliyeti göstermek veya izin istemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda beğenmeme durumunu ifade etmek için kullanılır. Can fiilinin geçmiş zaman halidir.

Yapıları:

 • Olumlu: Subject + could + verb + …
 • Olumsuz: Subject + could + not + verb + …
 • Soru: Could + subject + verb + …?

Örnek:
—Olumlu: “Moving could be stressful.“ / “Moving can be stressful.“ = Could bir şeyin olasılığını belirtmek için, can ise öyle olduğunu söylemek için kullanılmış.
—Olumsuz: “We couldn’t share a flat!“ / “We can’t share a flat!“ = Could bir şeyi reddetmek için , can ise bir şeyin olamama durumunu belirtmek için kullanılmış.
— Soru: “Could I use the microwave?“ / “Can I use the microwave?“ = Could kibarca bir şey istemek için kullanılmış.

NOT:  Bir şeye izin vermek ya da vermemek için could kullanılmaz.
—  “Could I leave early today?” – “Yes, you can”; “No, you can’t.“ / “Yes, you could“; “No, you couldn’t.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book