Unit 9.1

Derecelendirme Zarfları

Adverbs

Zarflar [Adverbs]tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.

Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi veren zarflara Derecelendirme Zarfları [Adverbs of Degree] veya Pekiştiriciler [Intensifiers] denir. {Derecelendirme Zarfları, A1 level konusuna bakınız.}

Derecelendirme Zarfları bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi verirler ve  to be or
to have fiillerinden sonra ya da diğer fiillerden önce kullanılırlar.

Düzenli

Bazı durumlarda zarflar sıfatlara -ly takısının eklenmesiyle oluşabilirler.

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Düzensiz
Irregular zarflar belirli bir kuralı takip etmezler basitçe sıfatların yapısıyla aynı kalırlar.

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Düzenli

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Düzensiz

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Derecelendirme Zarfları genellikle sıfatları niteler bir şeyin nasıl ve ne boyutta olduğunu gösterir.

Derecelendirme Zarfları [Adverbs of Degree] cümledeki diğer ögeleri niteledikleri için kullanımları oldukça önemlidir. Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi verirler.

Sıfatlara -ly takısının eklenmesiyle oluşabilirler.(barely, really, totally, completely, absolutely)

Örneğin:
“I absolutely agree with you.”= Eylemin yoğunluğunu gösteriyor.
“I am really happy right now.”= Sıfatın yoğunluğunu gösteriyor.

Bazı zarflar düzensiz olduğu için aynı kalırlar. (almost, enough, too, very, quite…).

For example:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all.” = Eylemin yoğunluğunu gösteriyor
“Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Sıfatın yoğunluğunu gösteriyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book