Unit 9.1

Derecelendirme Zarfları

Adverbs

Zarflar [Adverbs]tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.

Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi veren zarflara Derecelendirme Zarfları [Adverbs of Degree] veya Pekiştiriciler [Intensifiers] denir. {Derecelendirme Zarfları, A1 level konusuna bakınız.}

Derecelendirme Zarfları bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi verirler ve  to be or
to have fiillerinden sonra ya da diğer fiillerden önce kullanılırlar.

Düzenli

Bazı durumlarda zarflar sıfatlara -ly takısının eklenmesiyle oluşabilirler.

AdjectiveAdverb
barebarely
realreally
totaltotally
completecompletely
absoluteabsolutely

Düzensiz
Irregular zarflar belirli bir kuralı takip etmezler basitçe sıfatların yapısıyla aynı kalırlar.

AdjectiveAdverb
almostalmost
enoughenough
tootoo
veryvery
quitequite

Düzenli

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Düzensiz

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Derecelendirme Zarfları genellikle sıfatları niteler bir şeyin nasıl ve ne boyutta olduğunu gösterir.

Derecelendirme Zarfları [Adverbs of Degree] cümledeki diğer ögeleri niteledikleri için kullanımları oldukça önemlidir. Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğu hakkında bilgi verirler.

Sıfatlara -ly takısının eklenmesiyle oluşabilirler.(barely, really, totally, completely, absolutely)

Örneğin:
“I absolutely agree with you.”= Eylemin yoğunluğunu gösteriyor.
“I am really happy right now.”= Sıfatın yoğunluğunu gösteriyor.

Bazı zarflar düzensiz olduğu için aynı kalırlar. (almost, enough, too, very, quite…).

For example:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all.” = Eylemin yoğunluğunu gösteriyor
“Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Sıfatın yoğunluğunu gösteriyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book