Unit 1.1

Present Perfect Olumlu Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Perfect geçmişte yapılmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu [affirmative] halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

Form

Formülü aşağıdaki gibidir:
Özne+ have/has + geçmiş zaman + …

 • To Have: 3.tekil kişi için have yerine has kullanılır;
  • olumlu kısa yapısı : I’ve – you’ve – he’s…
 • Düzenli fiilerin geçmiş zaman hali: Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiilerin geçmiş zaman hali belirli bir kuralları olmadığı için ezberlenmelidir.
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Present perfect zamanı ile sıklıkla zaman zarfları kullanırız: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

Düzensiz fiilleri öğrenmek için Past Participle kısmına bakınız.

Example

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler ile birlikte
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Present Perfect zamanı olumlu halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Summary

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirdiğini doğrulamak istendiğinde cümle Olumlu [affirmative] halde oluşturulur.

Yapısı aşağıdaki gibidir:
Özne + To Have + geçmiş zaman + … (3.tekil için has kullanılır)

Örnek:
— “She has worked on an important project these morning.” = Bu örnekte görüldüğü gibi  geçmişte olup biten fakat etkisi hala süren eylemleri anlatmak için Present Perfect kullanılmaktadır.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş Zamanı günümüzü etkilemeyen
gerçekleşmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, present perfect yapısında farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Present perfect zaman formunda cümle kurmak için genellikle past participle kullanılır ve eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans