Unit 1.1

Present Perfect Olumlu Hali

Tenses

Present Perfect geçmişte yapılmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu Halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

Formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: 3.tekil kişi için have yerine has kullanılır;
  • olumlu kısa yapısı : I’ve – you’ve – he’s…
 • Düzenli fiilerin geçmiş zaman hali: Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiilerin geçmiş zaman hali belirli bir kuralları olmadığı için ezberlenmelidir.
I/Youhaveworked
He/She/Ithasworked
We/You/Theyhaveworked

Present perfect zamanı ile sıklıkla zaman zarfları kullanırız: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

Düzensiz fiilleri öğrenmek için Past Participle kısmına bakınız.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler ile birlikte
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Present Perfect zamanı olumlu halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirdiğini doğrulamak istendiğinde cümle Olumlu [affirmative] halde oluşturulur.

Yapısı aşağıdaki gibidir:
Subject + To Have + past participle + … (3.tekil için has kullanılır) 

Örnek:
— “It has rained the whole morning.” = Bu örnekte görüldüğü gibi  geçmişte olup biten fakat etkisi hala süren eylemleri anlatmak için Present Perfect kullanılmaktadır. Bu örnek bağlamında ise; bütün sabah yağmur yağmasının sonucu yollar hala ıslak olabilir.
♦ “It rained the whole morning.” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş Zamanı günümüzü etkilemeyen
gerçekleşmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, present perfect yapısında farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Present perfect zaman formunda cümle kurmak için genellikle past participle kullanılır ve eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book