Unit 1.1

Present Perfect Olumlu Hali

Tenses - 2 minutes

Introduction

Present Perfect geçmişte yapılmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu Halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

Form

Formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: 3.tekil kişi için have yerine has kullanılır;
  • olumlu kısa yapısı : I’ve – you’ve – he’s…
 • Düzenli fiilerin geçmiş zaman hali: Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiilerin geçmiş zaman hali belirli bir kuralları olmadığı için ezberlenmelidir.
I/Youhaveworked
He/She/Ithasworked
We/You/Theyhaveworked

Present perfect zamanı ile sıklıkla zaman zarfları kullanırız: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

Düzensiz fiilleri öğrenmek için Past Participle kısmına bakınız.

Example

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler ile birlikte
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Present Perfect zamanı olumlu halde kullanıldığında eylemin gerçekleştiğini doğrular.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi hala süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Summary

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirdiğini doğrulamak istendiğinde cümle Olumlu [affirmative] halde oluşturulur.

Yapısı aşağıdaki gibidir:
Subject + To Have + past participle + … (3.tekil için has kullanılır)

Örnek:
— “She has worked on an important project these morning.” = Bu örnekte görüldüğü gibi  geçmişte olup biten fakat etkisi hala süren eylemleri anlatmak için Present Perfect kullanılmaktadır.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş Zamanı günümüzü etkilemeyen
gerçekleşmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, present perfect yapısında farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Present perfect zaman formunda cümle kurmak için genellikle past participle kullanılır ve eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises