Unit 9.1

Durum Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [adverbs] tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.

Bir şeyin nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi veren zarflar Durum Zarfları [Adverbs of Manner] olarak adlandırılır.

Form

Durum Zarfları fiillerden sonra ve very ya da too kelimelerinden sonra gelirler.

Düzenli

Durum Zarfları genelde aşağıdaki gibi kullanılır.
sıfat + -ly

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Düzensiz

Bazı sıfatlar düzensiz biçimdedir. Bunlar için belirli bir kural yoktur, bu sıfatlardan bazıları zarf hallerinde de aynı kalır.

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Düzenli

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly what happened.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Düzensiz

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

Bir olayın nasıl gerçekleştiğinden bahsetmek için Durum Zarfları kullanılır.

 • Very: sıfatlara ve zarfların derecelerini artırmak için kullanılır.
 • Too: istenenden veya gerekenden daha fazla anlamındadır.

Summary

Durum Zarfları [Adverbs of Manner] tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar. Her zaman fiillerden sonra gelirler.

Sıfatların [adjectives] sonuna -ly eklenerek yapılırlar. (badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Örnek:
— “He quickly kissed the girl on the cheek.” / “He very quickly kissed the girl on the cheek.” =  -ly eklenir,  very eylemi vurgulamak için kullanılmış.

Bazı zarflar düzensizdir ve sıfatlarla aynı yapıda kalırlar ( fast, well, hard, late, straight…).

“Straight” ⇒ “Walk straight, the Chinese restaurant is there.” = Straight aynı kalmış.

NOT: Zarflar very ya da too‘dan sonra kullanılabilir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans