Unit 5.1

Etken ve Edilgen Sıfatlar


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sıfatlar edilgen [passive adjectives] veya etken [active adjectives] çatıda kullanabilir fakat bu iki kullanım birbirinden farklı anlamlara gelmektedir.

Form

Aşağıda Edilgen ve Etken Sıfatlar yapımı gösterilmektedir.

  • Etken sıfatlar+ -ing son eki.
  • Edilgen sıfatlar + -ed son eki.

Example

Active adjectives

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Passive adjectives

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Etken sıfatlar etki bırakan birisi veya bir şey olduğunda kullanılır.

Edilgen sıfatlar ise bir kişinin veya şeyin belirli bir duyguyu hissettiğini belirtilmek için kullanılır.

Summary

Edilgen [passive adjectives] veya Etken [active adjectives] sıfatlar arasında anlam bakımından önemli farklar bulunur.

  • Edilgen sıfatlar,  -ed son eki ile biter ve bir kişinin veya şeyin bir olayı deneyimlediğini ve bir sonuçtan etkilendiğini göstermek için kullanılır.
  • Etken sıfatlar, -ing  son eki ile biter ve etkiyi bırakanın bir kişi veya bir şey olduğu durumlarda kullanılır.

Etken sıfatlar-ing ile Edilgen sıfatlar -ed ile biter.

Örnek:
— “This class was boring!“= Etken çünkü sıkıcı olan sınıfın kendisi.
— “I was bored during the lesson.”= Edilgen sıfat çünkü öznenin sıkılmasına neden olan dersin kendisi.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans