Unit 7.1

Belirsizlik Zamirleri: Something ve Nothing


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zamirler [pronouns] isimlerin tekrarından kaçınmak için kullanılır.

Belirsizlik Zamirleri
[indefinite pronouns] herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.

Something ne olduğu belirtilmeyen nesneye işaret ederken Nothing hiçbir anlamındadır.

Form

Something cümlede ve soruda nesne ya da özne olarak kullanılabilir. Olumlu cümlelerde tekildir.
Fiil/yardımcı fiil + something + …
Something + fiil/yardımcı fiil + …Nothing cümlede ve soruda nesne ya da özne olarak kullanılabilir. Anlamı zaten olumsuz olduğu için olumsuz yapıdaki cümlelerde kullanılmaz.
Fiil/yardımcı fiil + nothing + …
Nothing + fiil + …

Example

Something

 • I need something to clean the microwave.
 • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

 • There is nothing in the dishwasher.
 • Right now, nothing is in good state.

Use

Belirsizlik Zamirleri herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.
Something
ne olduğu belirtilmemiş bir şeye işaret eder. Nothing tekil nesneler için kullanılır.

Summary

Belirsizlik Zamirleri [indefinite pronouns] herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.

Something ne olduğu belirsiz bir şeye işaret eder.

 • Something yapısı:
  Fiil/yardımcı fiil + something + …
  Something + fiil/yardımcı fiil + … 

Nothing hiç anlamında kullanılır.

 •  Nothing yapısı:
  Fiil/yardımcı fiil + nothing + …
  Nothing + fiil + …

Örnek:
— “There is something in the fridge.” = Something tekil bir nesneden bahsetmek için kullanılır.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing bir şeyin yokluğundan bahsetmek için kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans