Unit 7.1

Belirsizlik Zamirleri: Bir şey ve Hiçbir şey

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Zamirler [pronouns] isimlerin tekrarından kaçınmak için kullanılır.

Belirsizlik Zamirleri
[indefinite pronouns] herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.

Something ne olduğu belirtilmeyen nesneye işaret ederken Nothing hiçbir anlamındadır.

Form

Something cümlede ve soruda nesne ya da özne olarak kullanılabilir. Olumlu cümlelerde tekildir.
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + … 

Nothing cümlede ve soruda nesne ya da özne olarak kullanılabilir. Anlamı zaten olumsuz olduğu için olumsuz yapıdaki cümlelerde kullanılmaz.
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

 • I need something to clean the microwave.
 • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

 • There is nothing in the dishwasher.
 • Right now, nothing is in good state.

Use

Belirsizlik Zamirleri herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.
Something
ne olduğu belirtilmemiş bir şeye işaret eder. Nothing tekil nesneler için kullanılır.

Summary

Belirsizlik Zamirleri [indefinite pronouns] herhangi bir insana, şeye veya miktara işaret etmez.

Something ne olduğu belirsiz bir şeye işaret eder.

 • Something yapısı:
  Verb/auxiliary verb + something + …
  Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing hiç anlamında kullanılır.

 •  Nothing yapısı:
  Verb/auxiliary verb + nothing + …
  Nothing + verb + …

Örnek:
— “There is something in the fridge.” = Something tekil bir nesneden bahsetmek için kullanılır.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing bir şeyin yokluğundan bahsetmek için kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book