Unit 3.2

Past Continuous Soru Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Continuous (veya Progressive) geçmişte olan ve eylemin uzun bir sürenin tamamı boyunca devam ettiği durumlarda kullanılır.

Soru Halinde [interrogative] kullanıldığında eylemin o zaman dilimi içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenilmek istenilir.

Form

Past Continuous zaman kipinde Soru cümlesinin formülü:
Was/Were + özne + [fiil + -ing] + …?

 • Was/were –to be fiilinin geçmiş zaman halidir.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

 1. Uzun süredir devam eden bir eylemin kısa süreli bir olayla bölündüğü durumlarda
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. Belirli bir zamanda olan olaylarda
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. Hiç kesintiye uğramayan uzun süreli eylemlerde
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. Geçmişte bir süre zarfından bahsederken
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. Geçmişte aynı anda olan eylemlerde
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. Geçmişte yaşanmış eylemler zincirinden bahsederken
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. Sürekli tekrarlanan ve hoşumuza gitmeyen durumlarda
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

The Past Continuous soru halinde geçmişte olan ve eylemin gerçekleştiği sürenin tamamı boyunca devam ettiği durumları sormak içn kullanılır
Past Continuous aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Uzun süredir devam eden bir eylemin kısa bir olayla bölündüğü durumlarda (Uzun süren eylem devam ederken aniden olan bir şeyle bölünmesi);
 2. Geçmişte eylem gerçekleştirilirken tam zaman belirtmek istediğimizde (Geçmiş zamanda devam eden bir olayın zamanı hakkında tarih ve saat gibi kesin bilgiler verilmesi);
 3. Geçmişte eylem gerçekleştirilirken tam zaman belirtmek istediğimizde (Geçmiş zamanda devam eden bir olay);
 4. Geçmişteki belirli bir  zaman diliminden bahsederken (Belirli bir zaman dilimi içinde bir eylem gerçekleştirildiğinde);
 5. Geçmişte aynı anda olan eylemlerde. (Aynı anda iki eylem yapıldığında);
 6. Geçmişte olan zincirleme bir eylem olması durumunda (Genelde aynı zaman diliminde gerçekleştirilmiş eylemler zincirinden bahsederken kullanılır.);
 7. Sürekli tekrarlanan ve hoş bulmadığımız davranışlarda (Always veya onun gibi belirli ifadelerle eylemin tekrarlandığının gösterilmesi).

Summary

Past Continuous geçmişte olan ve eylemin gerçekleştiği sürenin tamamı boyunca devam ettiği durumlarda kullanılır. Soru Hali [interrogative] eylemin o zaman dilimi içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için sorulur.

Formülü:
Was/Were + özne + [fiil + -ing] + …?

Örneğin:
— Was I playing football when the phone rang?”= Uzun bir eylem hikayesinin kısa bir olayla bölündüğü bir durum olup olmadığını sorguladığımız için Past Continuous kullanılmıştır.
> “Did I play football?” = Burada Geçmiş zaman kipinin kullanılma sebebi geçmişte başlayan ve geçmişte biten bir eylemden bahsediliyor olmasıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans