Unit 3.2

Past Continuous Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Continuous (veya Progressive) geçmişte olan ve eylemin, eylendiği sürenin tamamı boyunca devam ettiği durumlarda kullanılır.

Olumsuz halde [negative] cümle kurduğumuzda olayın gerçekleşmediği ifade edilir.

Form

Past Continuous  Olumsuz halde cümle kurarken:
Özne + was/were + not + [fiil + -ing] + …

 • Was/were:to be fiilinin geçmiş zaman halidir;
 • Olumsuz kısa halinin yapısı to be fiilinin geçmiş zaman hali ile aynıdır: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…
Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Example

 1. Uzun süren bir eylemin kısa bir olayla bölündüğü durumlarda:
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen olaylarda
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. Hiç kesintiye uğramayan eylemlerde
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. Geçmişte bir zaman diliminden bahsederken.
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. Geçmişte aynı anda gerçekleşen olaylarda
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. Geçmişte zincirleme bir eylem olması durumunda:
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. Sürekli tekrarlanan ve hoş bulmadığımız davranışlarda
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

The Past Continuous or Progressive geçmişte olan ve eylemin uzun bir süre boyunca devam ettiği durumlarda kullanılır.
Past Continuous aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Uzun bir eylemin kısa bir olayla bölündüğü durumlarda (Uzun süren eylem devam ederken aniden olan bir şeyle bölünmesi);
 2. Geçmişte eylem gerçekleştirilirken tam zaman belirtmek istediğimizde (Geçmiş zamanda devam eden bir olayın zamanı hakkında tarih ve saat gibi kesin bilgiler verilmesi);
 3. Geçmişte eylem gerçekleştirilirken tam zaman belirtmek istediğimizde (Geçmiş zamanda devam eden bir olay);
 4. Geçmişteki belirli bir  zaman diliminden bahsederken (Belirli bir zaman dilimi içinde bir eylem gerçekleştirildiğinde);
 5. Geçmişte aynı anda olan eylemlerde. (Aynı anda iki eylem yapıldığında);
 6. Geçmişte zincirleme bir eylem olması durumunda (Genelde aynı zaman diliminde gerçekleştirilmiş eylemler zincirinden bahsederken kullanılır.);
 7. Sürekli tekrarlanan ve hoş bulmadığımız davranışlarda (Always veya onun gibi belirli ifadelerle eylemin tekrarlandığının gösterilmesi).

Summary

Past Continuous  geçmişte olan ve eylemin gerçekleştiği sürenin tamamı boyunca devam ettiği durumlarda kullanılır. Olumsuz Halde [negative] kurulduğunda cümle olayın gerçekleşmediğini ifade eder.

Yapısı:
Özne + was/were + not + [fiil + -ing] + …

Örnek:
— “I was not playing football when the phone rang.” = Geçmiş Zamanda belirli bir zaman diliminde başka bir eylemle bölünmemiş bir olaydan bahsedildiği için Past Continuous kullanılmıştır.
> “I did not play football.” = Burada Geçmiş Zaman kullanılma sebebi eylemin geçmişte yapılmamış olmasıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans