Unit 2.2

Be going to

Introduction

Be going to gelecekten bahsederken kullandığımız bir yapıdır. (Be going to, A1 konusuna bakınız.)

Form

(Be going to, A1 konusuna bakınız.)

Example

Tahminde bulunurken

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Bir şeyin olacağını dair kesin bir işaret varsa

 • Look at the sky. It is going to rain.
 • Look at the sky. It is not going to rain.
 • Look at the sky. Is it going to rain?

Yorum yaparken

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Use

 Be going to yapısını bir şey hakkında konuşurken, bir şeyi sorarken ya da redderken kullanırız:

 • Tahminde bulunurken (o an gördüğümüz bir işarete dayanarak);
 • Gerçekleşmek üzere olan şeylerden bahsederken (gerçekleşeceğinden emin olduğumuz)
 • Yorum yaparken (Olumlu veya olumsuz).

Summary

Be going to yapısı tahminlerimizi, olmasından emin olduğumuz şeyleri ve yorumlarımızı ifade eder.

Örnek:
— “I am going to work on an important project next month.” =  be going to
♦ “I am working on an important project next month.” = present continuous

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans