Unit 2.2

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to gelecekten bahsederken kullandığımız bir yapıdır. (Be going to, A1 konusuna bakınız.)

Form

(Be going to, A1 konusuna bakınız.)

Example

Tahminde bulunurken

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Bir şeyin olacağını dair kesin bir işaret varsa

 • Look at the sky. It is going to rain.
 • Look at the sky. It is not going to rain.
 • Look at the sky. Is it going to rain?

Yorum yaparken

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Use

 Be going to yapısını bir şey hakkında konuşurken, bir şeyi sorarken ya da redderken kullanırız:

 • Tahminde bulunurken (o an gördüğümüz bir işarete dayanarak);
 • Gerçekleşmek üzere olan şeylerden bahsederken (gerçekleşeceğinden emin olduğumuz)
 • Yorum yaparken (Olumlu veya olumsuz).

Summary

Be going to yapısı tahminlerimizi, olmasından emin olduğumuz şeyleri ve yorumlarımızı ifade eder.

Örnek:
— “I am going to work on an important project next month.” =  be going to
♦ “I am working on an important project next month.” = present continuous

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book