Unit 2.2

Be going to

Verb Phrase

Be going to gelecekten bahsederken kullandığımız bir yapıdır. (Be going to, A1 konusuna bakınız.)

(Be going to, A1 konusuna bakınız.)

 1. Tahminde bulunurken
  • The profit is low. We are going to go bankrupt.
  • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
  • The profit is low. Are we going to go bankrupt?
 2. Bir şeyin olacağını dair kesin bir işaret varsa
  • Look at the sky. It is going to rain.
  • Look at the sky. It is not going to rain.
  • Look at the sky. Is it going to rain?
 3. Yorum yaparken
  • You are going to talk to the boss!
  • He is going to work as a babysitter.
  • They are not going to meet with the client.

 Be going to yapısını bir şey hakkında konuşurken, bir şeyi sorarken ya da redderken kullanırız:

 1. Tahminde bulunurken (o an gördüğümüz bir işarete dayanarak);
 2. Gerçekleşmek üzere olan şeylerden bahsederken (gerçekleşeceğinden emin olduğumuz)
 3. Yorum yaparken (Olumlu veya olumsuz).

Be going to yapısı tahminlerimizi, olmasından emin olduğumuz şeyleri ve yorumlarımızı ifade eder.

Örnek:
— “I am going to send him an email about my decision.” =  Be going to kullanımı ile özenenin elektronik posta gönderme niyeti olduğunu fakat, eylemin henüz gerçekleşmediğini anlıyoruz.
> “I am sending him an email about my decision tonight.” = Şimdiki zaman yapısı ile çoktan planlanmış bir karardan bahsedildiğini anlıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book