Unit 2.2

Struktura be going to

Verb Phrase

Be going to je struktura, ki se nanaša na prihodnost {glej Be going to, stopnja A1}.

 {Glej Be going to, stopnja A1}.

 1. Napovedi
  • The profit is low. We are going to go bankrupt.
  • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
  • The profit is low. Are we going to go bankrupt?
 2. Stvari, ki se bodo zgodile
  • Look at the sky. It is going to rain.
  • Look at the sky. It is not going to rain.
  • Look at the sky. Is it going to rain?
 3. Ukazi
  • You are going to talk to the boss!
  • He is going to work as a babysitter.
  • They are not going to meet with the client.

Prihodnjik uporabljamo s strukturo be going to, ko govorimo, zanikamo ali sprašujemo o:

 1. Napovedih (ki temeljijo na znakih, ki jih trenutno vidimo);
 2. Stvareh, ki se bodo zgodile (o katerih smo prepričani);
 3. Ukazih (trdilne in nikalne oblike).

Strukturo be going to lahko uporabimo za izražanje napovedi, stvari, ki se bodo zgodile, in ukazov.

Na primer:
— “I am going to send him an email about my decision.” = Be going to uporabimo, da pokažemo govorčev namen poslati email, ki pa še ni odločen.
♦ “I am sending him an email about my decision tonight.” = Present continuous v prihodnosti uporabimo, da pokažemo, da je že odločeno, da bo govorec poslal email.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del{Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book