Unit 2.2

Struktura be going to


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Be going to je struktura, ki se nanaša na prihodnost {glej Be going to, stopnja A1}.

Form

 {Glej Be going to, stopnja A1}.

Example

Napovedi

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Stvari, ki se bodo zgodile

 • Look at the sky. It is going to rain.
 • Look at the sky. It is not going to rain.
 • Look at the sky. Is it going to rain?

Ukazi

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
  • They are not going to meet with the client.

Use

Prihodnjik uporabljamo s strukturo be going to, ko govorimo, zanikamo ali sprašujemo o:

 • Napovedih (ki temeljijo na znakih, ki jih trenutno vidimo);
 • Stvareh, ki se bodo zgodile (o katerih smo prepričani);
 • Ukazih (trdilne in nikalne oblike).

Summary

Strukturo be going to lahko uporabimo za izražanje napovedi, stvari, ki se bodo zgodile, in ukazov.

Na primer:
— “I am going to work on an important project next month.” =  be going to
♦ “I am working on an important project next month.” = present continuous

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del{Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License