Unit 9.2

Načinovni predlogi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Načinovne predloge [prepositions of method and manner] uporabljamo, ko razlagamo, na kakšen način je nekaj narejeno.

Form

Glavna načinovna predloga sta: by in with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

 • By
  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.
 • With
  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Načinovni predlogi kažejo, kako delamo stvari:

By uporabljamo, ko prikazujemo dejanje, ki ga je potrebno narediti, da bi dobili rezultat;

With uporabljamo, ko prikazujemo način, na katerega izvajamo dejanje, ali predmete, ki jih uporabljamo, da bi dobili rezultat.

Summary

Načinovne predloge [prepositions of method and manner] uporabljamo, da razložimo, na kakšen način se nekaj naredi.

Glavna načinovna predloga sta:

 • By: za izražanje dejanj, sledi mu glagolnik (glagol + -ing) ali samostalnik.
 • With: s predmeti ali orodji, ki jih uporabljamo, da bi nekaj dosegli; ponavadi mu sledi samostalnik.

Na primer:
— “We can handle the situation by talking.” = By uporabljamo, da pokažemo dejanje, ki ga izvajamo.
— “We can handle the situation with patience.” = With uporabljamo, da pokažemo način, na katerega izvajamo dejanje.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License