Unit 9.2

Metod və Davranış Ədatları

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Metod və davranış ədatları [prepositions of method and manner] bir şeyin hansı yoldan [way] düzəldiyini izah etmək üçün istifadə olunur.

Form

Əsas davranış ədatları [prepositions of manner] bunlardır:

  • by: by + [verb + -ing]/noun
  • withwith + noun

Example

Tərəfindən/üzrə [by]

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

 İlə/bir yerdə [with]

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Biz metod və davranış ədatlarını [prepositions of method and manner] şeyləri necə etdiyimizi göstərmək üçün istifadə edirik:

  • Tərəfindən/üzrə [by] nəticə əldə etmək üçün etdiyimiz hərəkəti göstərir;
  •  İlə/bir yerdə [with] aksiya zamanı davranışımızı və ya nəticə əldə etmək üçün istifadə etdiyimiz obyektləri göstərir.

Summary

Metod və davranış ədatları [prepositions of method and manner] bir şeyin hansı yoldan [way] düzəldiyini izah etmək üçün istifadə olunur.

Əsas metod və davranış ədatlarını [prepositions of method and manner] ədatları bunlardır:

  • Tərəfindən/üzrə [by]: hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olur və onu gerund (fel + ing) və yaxud bir isim izləyir.
  • İlə/bir yerdə [with]: bir şey əldə etmək üçün istifadə olunan əşyalar və vasitələrlə istifadə olunur və yaxud ümumiyyətlə bir isim tərəfindən izlənir.

Misal üçün:
— “We can handle the situation by talking.” = We use by to indicate the action we do.
— “We can handle the situation with patience.” = We use with to show our manner during the action.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License