Unit 7.2

Should: Modal Köməkçi Fel

Contributors

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Malı/məli [should] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Malı/məli [should] üçüncü şəxs üçün həmişə eyni forma sahibdir və bu quruluşu üç formada tapırıq.

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

İnkar formasında isə etməməli [shouldn’t] qısa şəkildə belə işlənir.

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

 

Example

Zəif öhdəlik / vəzifə

 • should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear seatbelts when we drive the car.

Məsləhət (tövsiyə)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the units that are not in the exam.
 • Should we memorise this rule?

Use

Aşağıdakı hallarda malı/məli [should] istifadə edirik:

 • Daha zəif öhdəlik və ya vəzifə göstəririk;
 • Məsləhət veririk və tövsiyə edirik (tövsiyə).

Malı/məli [should], vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Summary

Modal fel malı/məli [modal verb should], daha zəif bir öhdəlik və ya tövsiyə ifadə edir. Vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzuya malı/məli [should] və fel izləyərək başlayırıq.
 • İnkar [negative]: Biz mövzuya etməməli [should not] və fel izləyərək başlayırıq.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzuya malı/məli [should] ilə sual veririk və fel ilə dəvam edirik (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— Təsdiq: “You should do your homework to understand the subject.” = Malı/məli [should] səmimi bir şəkildə məsləhət vermək üçün istifadə olunur.
— İnkar: “You shouldn’t do your homework to understand the subject.” = Etməməli [shouldn’t] səmimi bir şəkildə məsləhət vermək üçün istifadə olunur.
— Sual: “Should you do your homework to understand the subject?” = Malı/məli [should]…? tövsiyənin təsdiqini tələb etmək üçün istifadə olunur.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Vaciblik [must] güclü öhdəlik ifadə edir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License