Unit 7.2

Should: Modal Köməkçi Fel

Advertising

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Malı/məli [should] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Malı/məli [should] üçüncü şəxs üçün həmişə eyni forma sahibdir və bu quruluşu üç formada tapırıq.

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

İnkar formasında isə etməməli [shouldn’t] qısa şəkildə belə işlənir.

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

 

Example

Zəif öhdəlik / vəzifə

 • should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear seatbelts when we drive the car.

Məsləhət (tövsiyə)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the units that are not in the exam.
 • Should we memorise this rule?

Use

Aşağıdakı hallarda malı/məli [should] istifadə edirik:

 • Daha zəif öhdəlik və ya vəzifə göstəririk;
 • Məsləhət veririk və tövsiyə edirik (tövsiyə).

Malı/məli [should], vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Summary

Modal fel malı/məli [modal verb should], daha zəif bir öhdəlik və ya tövsiyə ifadə edir. Vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzuya malı/məli [should] və fel izləyərək başlayırıq.
 • İnkar [negative]: Biz mövzuya etməməli [should not] və fel izləyərək başlayırıq.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzuya malı/məli [should] ilə sual veririk və fel ilə dəvam edirik (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— Təsdiq: “You should do your homework to understand the subject.” = Malı/məli [should] səmimi bir şəkildə məsləhət vermək üçün istifadə olunur.
— İnkar: “You shouldn’t do your homework to understand the subject.” = Etməməli [shouldn’t] səmimi bir şəkildə məsləhət vermək üçün istifadə olunur.
— Sual: “Should you do your homework to understand the subject?” = Malı/məli [should]…? tövsiyənin təsdiqini tələb etmək üçün istifadə olunur.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Vaciblik [must] güclü öhdəlik ifadə edir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License