Unit 1.1

İndiki Bitmiş Sual Halı

Contributors

Introduction

İndiki Bitmiş [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

Sual [interrogative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi soruşur.

Form

İndiki bitmiş zaman sual halında bu quruluşa sahibdir:

Have + mübtəda + past participle + …?

 • Have/has üçüncü şəxs təkində have has olaraq dəyişir;
 • Qaydalı keçmiş bitmiş [regular past participles] zaman fellərini düzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [[irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Have Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

{Qaydasız [irregular] fellər haqqında daha çox öyrənmək üçün past Participle-a baxın}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • Have I been lucky?
 • Has he been born?
 • Have we had the same experience?

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən bitmiş hərəkətlər

 • Have I talked to her four times?
 • Has she visited this castle?
 • Have they travelled without their computer?

Use

Biz indiki bitmiş zamanın sual formasından sual vermək üçün istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər;

Summary

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın sual [interrogative] forması keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri soruşmaq üçün istifadə olunur.

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın təsdiq [affirmative] formasından istifadə edərkən mübtədadan əvvəl have və sonra isə past particile işlədilir. Üçüncü şəxsin təkində has istifadə olunur.

QEYD: Keçmiş bitmiş [past participle] ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir.

Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbərlənərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

Məsələn:
— “Has she worked on an important project this morning?” =Biz indiki bitmiş [present perfect] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət hələ də bu günə qədər təsir edir (məsələn, küçələr hələ yaşdır).
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Biz keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət başa çatdı və bu günə təsirlərini vurğulamağa ehtiyac yoxdur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License