Unit 2.2

Be going to- gələcəkdə olacaq şeylər

Introduction

Be going to- gələcəyə işarət edən bir quruluşdur {A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Form

{A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Example

Əmrlər

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Proqnozlar

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Baş verəcək şeylər

 • Look at the statistics. It is going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. It is not going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. Is it going to be a successful marketing campaign? 

Use

Gələcəkdə be going to halı ilə danışıq quruluşu, inkar etmək və ya soruşmaq üçün istifadə edirik:

 • Əmrlər (Təsdiq və İnkar formaları);
 • Proqnozlar (Hal-hazırda gördüyümüz işarələrə əsaslanaraq);
 • Baş verəcək şeylər (əmin olduğumuz).

Summary

Biz əmrləri, proqnozları və baş verəcək şeyləri ifadə etmək üçün be going to halından istifadə edə bilərik.

Misal üçün:
— “I am going to work on an important project next month.” = Biz be going to- halından danışanın vacib bir layihə üzərində işləmək niyyətini göstərmək üçün istifadə edirik, lakin hələ tənzimlənməyib.
♦ “I am working on an important project next month.” = Biz indiki dəvamedicini [present continuous] gələcək üçün işlədirik, danışanın vacib bir layihə üzərində işləyəcəyi artıq tənzimləndiyini göstəririk.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License