Unit 2.2

Be going to

Contributors

Introduction

Be going to- gələcəyə işarət edən bir quruluşdur {A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Form

{A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Example

Əmrlər

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Proqnozlar

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Baş verəcək şeylər

 • Look at the statistics. It is going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. It is not going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. Is it going to be a successful marketing campaign? 

Use

Gələcəkdə be going to halı ilə danışıq quruluşu, inkar etmək və ya soruşmaq üçün istifadə edilir:

 • Əmrlər (Təsdiq və İnkar formaları);
 • Proqnozlar (Hal-hazırda gördüyümüz işarələrə əsaslanaraq);
 • Baş verəcək şeylər (əmin olduğumuz).

Summary

Əmrləri, proqnozları və baş verəcək şeyləri ifadə etmək üçün be going to halından istifadə oluna bilər.

Məsələn:
— “I am going to work on an important project next month.” = Be going to- halından danışanın vacib bir layihə üzərində işləmək niyyətini lakin hələ planlamadığını göstərmək üçün istifadə olunur.
♦ “I am working on an important project next month.” = Danışanın vacib bir layihə üzərində işləyəcəyini artıq planladığını göstəmək üçün gələcək üçün İndiki dəvamedici işlədilir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License