Unit 5.1

To be used to – İnkar Halı

Advertising

Introduction

Vərdiş etmək [to be used to] bizə tanış olan vərdişləri və adətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir quruluşdur.

İnkar [negative] şəklində ifadə edildikdə, fel mövzunun bəzi adətləri olduğunu inkar edir.

Form

Vərdiş etmək [to be used to] inkar [negative] şəklində bu quruluşa malikdir:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Subject To Be + not Used To Gerund
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

İnkar [negative] halının qısa formaları olmaq [to be] qısa formaları ilə eynidir: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used to the noise of the shower.

Use

Vərdiş etmək [to be used to] quruluşu inkar edir, onun inkar [negative] formasında kiminsə tanış olduğu və ya alışdığı bir şeyi və ya bəzi fəaliyyəti.

Summary

Vərdiş etmək [to be used to] inkar [negative] şəklində ifadə edildikdə bizə tanış olan vərdişləri və adətləri inkar edir.

Nə vaxt ki vərdiş etmək [to be used to] inkar [negative] şəklində istifadə edirik, olmamaq [to be not] felinin ardınca mövzu ilə başlayırıq, vərdiş etməklə [used to] dəvam edirik və felin sonunda -ing şəkilçisi, əvəzlik və ya isim ifadəsi işlədirik.

Misal üçün:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” mövzunun vərdişi deyil.

QEYD: Onu istifadə etmək [to use to] ilə qarışıq salmayın, o yalnız bəzi cümlələrdə görünə bilər hansıki artıq keçmiş zamanda istifadə olunur.

Misal üçün:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Vərdiş etmək [to be used to] mövzunun indi öyrəşmədiyi bir hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edirik..
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.” = İstifadə etmək [to use to] keçmişdə olmayan, ancaq indi baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License