Giriş

Bu kitab İngilis dilini ikinci dil kimi öyrənmək üçün praktik rəhbərin A2 səviyyəsinin Qrammatika hissəsindən ibarətdir. Tamamilə ingilis dilində yazılıb və fərqli ana dillərinə uyğunlaşması üçün əsas rol oynayır. Biz inteqrasiya olunmuş dillərin tədris proqramından başlayaraq, öyrənmə obyektlərinin ehtiyacına əsaslanan məzmunun paylanması ilə eklektik bir sistem təqdim edirik.

License

English Grammar A2 Level for Azeri speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.