Giriş

Bu kitabda İngilis dilini öyrənmək üçün ilk addım olan A2 səviyyəli qrammatika mövzuları var. Kitab Azərbaycan dilindədir və azərbaycanlı tələbələr üçün İngilis dilini ikinci bir dil olaraq öyrənmələri üçün hazırlanmışdır. “My English Skills” kitabının bəzi hissələri bura daxildir. Tamamilə ingilis dilində yazılıb və digər ana dillər üçün əsas olaraq hazırlanıb. Hazırladığımız tədris proqramı ilə lazımi məlumatlar və fənlər tədris planında tərtib edilmiş və ehtiyaclarınıza uyğun şəkildə təşkil edilmişdir.

More exercises

License

  • Giriş from English Grammar A2 Level for Azeri speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-az/?p=17