Introduction

This is the English Grammar book for level A2, fully translated for Polish speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents on the need of learning objects.


Ta książka jest sekcją gramatyki na poziomie A2 praktycznego przewodnika do nauki języka angielskiego jako drugiego języka. Jest częścią serii książek My English Skills. Jest w pełni napisana w języku angielskim i służy jako baza do adaptacji do różnych języków ojczystych. Począwszy od zintegrowanego programu nauczania języków, oferujemy system eklektyczny z dystrybucją treści w oparciu o potrzeby celów edukacyjnych.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License