Introduction

This is the English Grammar book for level A2, fully translated for Polish speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents on the need of learning objects.


Ta książka jest sekcją gramatyki na poziomie A2 praktycznego przewodnika do nauki języka angielskiego jako drugiego języka. Jest częścią serii książek My English Skills. Jest w pełni napisana w języku angielskim i służy jako baza do adaptacji do różnych języków ojczystych. Począwszy od zintegrowanego programu nauczania języków, oferujemy system eklektyczny z dystrybucją treści w oparciu o potrzeby celów edukacyjnych.

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.