Unit 2.2Przyszłość z Will oraz Be going to

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czas future jest czasem by przewidzieć lub wyrazić przyszłe wydarzenia.

Używamy future simple by wyrazić spontaniczne decyzje, opinie i nadzieje {zobacz Future Simple, Poziom A2}.

Be going to jest używane by wyrazić intencje na przyszłość oraz przewidywać oparte na znakach które teraz widzimy {zobacz Be going to, Poziom A1}.

Form

Simple future (will) oraz be going to mają różne struktury w trzech formach.

Affirmative

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Negative:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple Future

 1. Decyzja podejmowana w momencie wypowiedzi
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Przewidywania poparte jakimiś przesłankami
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Zaproszenia
  • Will you come with us?
 4. Prośby
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Oferty
  • I will help you find your student card.
 6. Z: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Obietnice
  • I promise I will never do it again!
 8. Konieczność/ zobowiązanie/ fakt w przyszłości
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Groźby
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

„To be going to” Future

 1. Decyzja podjęta na podstawie jakichś przesłanek/ zaplanowana aktywność
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Przewidywania poparte jakimiś przesłankami
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Simple future jest używane by wyrazić:

 1. Decyzji podejmowanych w momencie wypowiedzi;
 2. Przewidywań opartych na opiniach;
 3. Zaproszeń;
 4. Próśb;
 5. Ofert;
 6. Zdań ze słowami: probably, certainly, perhaps;
 7. Obietnic;
 8. Potrzeb/ obowiązków/ przyszłych wydarzeń;
 9. Gróźb.

Be going to jest używane by wyrazić:

 1. Decyzji podjętych przed momentem wypowiedzi, zaplanowanych aktywności lub wydarzeń;
 2. Przewidywań popartych jakimiś przesłankami.

Summary

Simple future (will) oraz be going to są dwoma formami czasów przyszłych, które różnią się znaczeniem i formą.

Na przykład:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nie jesteśmy pewni ceny, tylko zgadujemy i dlatego używamy future simple.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Jesteśmy pewni ceny dlatego używamy be going to.

UWAGA: Niektóre sytuacje wymagają be going to podczas gdy inne wymagają future simple.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book