Unit 2.2

Przyszłość z Will oraz Be going to

Introduction

Czas future jest czasem by przewidzieć lub wyrazić przyszłe wydarzenia.

Używamy future simple by wyrazić spontaniczne decyzje, opinie i nadzieje {zobacz Future Simple, Poziom A2}.

Be going to jest używane by wyrazić intencje na przyszłość oraz przewidywać oparte na znakach które teraz widzimy {zobacz Be going to, Poziom A1}.

Form

Simple future (will) oraz be going to mają różne struktury w trzech formach.

Affirmative

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Negative:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple Future

 1. Decyzja podejmowana w momencie wypowiedzi
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Przewidywania poparte jakimiś przesłankami
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Zaproszenia
  • Will you come with us?
 4. Prośby
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Oferty
  • I will help you find your student card.
 6. Z: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Obietnice
  • I promise I will never do it again!
 8. Konieczność/ zobowiązanie/ fakt w przyszłości
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Groźby
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

„To be going to” Future

 1. Decyzja podjęta na podstawie jakichś przesłanek/ zaplanowana aktywność
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Przewidywania poparte jakimiś przesłankami
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Simple future jest używane by wyrazić:

 1. Decyzji podejmowanych w momencie wypowiedzi;
 2. Przewidywań opartych na opiniach;
 3. Zaproszeń;
 4. Próśb;
 5. Ofert;
 6. Zdań ze słowami: probably, certainly, perhaps;
 7. Obietnic;
 8. Potrzeb/ obowiązków/ przyszłych wydarzeń;
 9. Gróźb.

Be going to jest używane by wyrazić:

 1. Decyzji podjętych przed momentem wypowiedzi, zaplanowanych aktywności lub wydarzeń;
 2. Przewidywań popartych jakimiś przesłankami.

Summary

Simple future (will) oraz be going to są dwoma formami czasów przyszłych, które różnią się znaczeniem i formą.

Na przykład:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nie jesteśmy pewni ceny, tylko zgadujemy i dlatego używamy future simple.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Jesteśmy pewni ceny dlatego używamy be going to.

UWAGA: Niektóre sytuacje wymagają be going to podczas gdy inne wymagają future simple.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License