Unit 9.1

Tworzenie przysłówków


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów w klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Form

Adverbs może być utworzony z przymiotników zgodnie z ich przyrostkiem. Różne przypadki tworzenia przysłówków to:

Regularne

 • Przysłówki są tworzone przez dodanie do przymiotników.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • Przymiotnik z przyrostkiem -y: zmień na -i przed dodaniem -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Jeśli przymiotnik kończy się na spółgłoskę + -le, -e staje się -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Przymiotnik z przyrostkiem -ic: add -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Nieregularne

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly and timely są przymiotnikami i jeśli chcemy ich używać jako przysłówków, podążamy za tymi strukturami:

 • Friendly ⇒ przyjaźnie;
 • Timely ⇒ w odpowiednim czasie.

Example

Regularne

Większość przysłówków

 • He was answering slowly.

Przymiotniki z końcówką -y

 • She easily moved to another flat.

Przymiotniki zakończone spółgłoską + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Przymiotniki z końcówką -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nieregularne

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Przysłówek to słowo, który opisuje lub podaje więcej informacji o czasowniku, przymiotniku, frazie lub innym przysłówku.

Summary

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Aby zrobić przysłówki z przymiotników, przestrzegamy ogólnej zasady.

Na przykład:
„Beautiful” ⇒ „I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Add -ly;

Istnieją pewne wyjątki, w zależności od zakończenia przymiotników.

Na przykład:
— Z końcówką -y: „Easy ⇒  „I can easily drink alcoholic drinks.” = Zamieniamy -y na -i i dodajemy -ly;
— Spółgłoska + -le: „Noble ⇒ „The knight who nobly fought was thirsty.” = Zmieniamy -e na -y;
— Z końcówką -ic: „Drastic ⇒ „Steak prices drastically changed.” = Dodajemy -ally.

Niektóre przysłówki są nieregularne i nie ma reguły ich tworzenia (fully, publiclyin a timely manner…).

Na przykład:
— “Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License