Unit 9.1

Tworzenie przysłówków

Introduction

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów w klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Form

Adverbs może być utworzony z przymiotników zgodnie z ich przyrostkiem. Różne przypadki tworzenia przysłówków to:

Regularne

 • Przysłówki są tworzone przez dodanie do przymiotników.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • Przymiotnik z przyrostkiem -y: zmień na -i przed dodaniem -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Jeśli przymiotnik kończy się na spółgłoskę + -le, -e staje się -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Przymiotnik z przyrostkiem -ic: add -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Nieregularne

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly and timely są przymiotnikami i jeśli chcemy ich używać jako przysłówków, podążamy za tymi strukturami:

 • Friendly ⇒ przyjaźnie;
 • Timely ⇒ w odpowiednim czasie.

Example

Regularne

Większość przysłówków

 • He was answering slowly.

Przymiotniki z końcówką -y

 • She easily moved to another flat.

Przymiotniki zakończone spółgłoską + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Przymiotniki z końcówką -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nieregularne

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Przysłówek to słowo, który opisuje lub podaje więcej informacji o czasowniku, przymiotniku, frazie lub innym przysłówku.

Summary

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Aby zrobić przysłówki z przymiotników, przestrzegamy ogólnej zasady.

Na przykład:
„Beautiful” ⇒ „I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Add -ly;

Istnieją pewne wyjątki, w zależności od zakończenia przymiotników.

Na przykład:
— Z końcówką -y: „Easy ⇒  „I can easily drink alcoholic drinks.” = Zamieniamy -y na -i i dodajemy -ly;
— Spółgłoska + -le: „Noble ⇒ „The knight who nobly fought was thirsty.” = Zmieniamy -e na -y;
— Z końcówką -ic: „Drastic ⇒ „Steak prices drastically changed.” = Dodajemy -ally.

Niektóre przysłówki są nieregularne i nie ma reguły ich tworzenia (fully, publiclyin a timely manner…).

Na przykład:
— “Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License