Unit 7.1

Must: Czasowniki modalne zobowiązania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] jest rodzajem czasownika pomocniczego, który sam w sobie nie ma znaczenia, ale modyfikuje główny czasownik, zmieniając jego znaczenie oraz dając więcej szczegółów na temat czynności.

Must jest rodzajem czasownika modalnego używanego do wyrażenia pewności, konieczności lub silnego zobowiązania, które nie pochodzi z zewnątrz, ale jest osobistą opinią. W formie przeczenia wyraża zakaz.

Form

Must może być wyrażony w trzech formach i nie zmienia się nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Twierdzenia

Struktura w formie twierdzącej to:
Subject + must + verb + …

SUBJECT MUST VERB
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Przeczenia

Struktura w formie przeczącej to:
Subject + must not + verb + …

 • Short form of the negative form is: mustn’t.
SUBJECT MUST + NOT VERB
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Pytania

Struktura w formie pytającej to:
Must + subject + verb + …?

MUST SUBJECT VERB QUESTION
MARK
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Pewność
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silne zobowiązanie
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Konieczność
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Zakaz (forma przecząca)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Używamy must kiedy:

 1. Jesteśmy czegoś prawie pewni i mamy przesłanki, aby tego oczekiwać (forma Twierdząca);
 2. Istnieje silne zobowiązanie (forma twierdząca i pytająca);
 3. Istnieje konieczność (forma twierdząca i pytająca);
 4. Istnieje zakaz (forma przecząca).

Summary

Czasownik modalny must wyraża pewność, silne zobowiązanie, konieczność lub zakaz, który nie pochodzi z zewnątrz. Must może być wyrażone w trzech formach i nie zmienia się nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Struktury to:

 • Twierdzenia: Subject + must + verb + …
 • Przeczenia: Subject + must not + verb + …
 • Pytania: Must + subject + verb + …?

Na przykład:
— Twierdzenia: “must visit my parents soon.” = Podmiot czuje zobowiązanie.
— Przeczenia: “You must not try drugs.” = Wyraża zakaz.
— Pytania: “Must I do it now?” = Podmiot pyta czy musi to zrobić w tym momencie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License