Unit 7.1

Must: Modaliniai Veiksmažodžiai, Išreiškiantys Įsipareigojimą

Modal Verbs

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris eidamas vienas neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdamas jo prasmę ir suteikdamas daugiau informacijos apie veiksmą.

Must yra pagalbinis veiksmažodis, vartojamas išreikšti tikrumą, būtinybę ar tvirtą įsipareigojimą, kuris nėra iš išorės, bet asmeninė nuomonė. Jis taip pat išreiškia draudimą neigiama forma.

Must gali būti išreikštas trijose formose ir jo forma nesikeičia net vienaskaitos trečiame asmenyje.

Teigiama

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Neigiama

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + must not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys: mustn’t.
Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Klausiamoji

Struktūra klausiamojoje formoje:
Must + subject + verb + …?

must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?
 1. Tikrumas/pagrįsta tikimybė
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Stiprus įsipareigojimas
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Būtinybė
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Draudimas (neigiama forma)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Vartojame must kai:

 1. Esame tikri apie kažką, kažko pagrįstai tikimasi (teigiama forma);
 2. Yra tvirta pareiga (teigiama, klausiamoji forma);
 3. Kažkas yra būtina (teigiama, klausiamoji forma);
 4. Yra kažkoks draudimas (neigiama forma).

Modalinis veiksmažodis [modal verb] must vartojamas išreikšti tikrumą, būtinybę ar tvirtą įsipareigojimą, kuris nėra iš išorės. Must gali būti išreikštas trijose formose ir jis nepasikeičia net vienaskaitos trečiame asmenyje.

Struktūros:

 • Teigiama: Subject + must + verb + …
 • Neigiama: Subject + must not + verb + …
 • Klausiamoji: Must + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “must visit my parents soon.” = Subjektas jaučia pareigą.
— Neigiama: “You must not try drugs.” = Išreiškia draudimą.
— Klausiamoji: Must I do it now? = Subjektas paklausia ar jis turi tai padaryti šiuo momentu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book