Unit 7.1

Must: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis į(si)pareigojimą


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmės, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Must yra pagalbinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tikrumą, būtinybę arba tvirtą į(si)pareigojimą, kuris kyla ne iš asmeninės nuomonės. Neigiamoje formoje šis veiksmažodis išreiškia (už)draudimą.

Form

Modalinis veiksmažodis must turi tris pagrindines fromas. Taip pat šis veiksmažodis išlaiko tą pačią vienaskaitos formą trečiajame asmenyje.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + must not + verb + …

Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Neigiamos formos trumpoji forma yra  mustn’t.

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Must + subject + verb + …?

must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

Tikrumas/pagrįsta tikimybė

 • It must be her dog. The collar says her name.
 • This house must be in a good state! They renovated it last year.
 • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city centre.

Tvirtas įsipareigojimas

 • must search for a new house, my contract ends soon.
 • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
 • Must we be on time?

Būtinybė

 • must buy a new bunch of flowers.
 • He must search for a student flat.
 • Must they chop the olive trees down?

Draudimas (neigiama forma)

 • You must not give your address on online forums!
 • He must not surf the internet while working!
 • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Naudojame veiksmažodį must, kai:

 • Esame tikri apie kažką, kažko pagrįstai tikimasi (teigiama forma);
 • Yra tvirtas į(si)pareigojimas (teigiama ir klausiamoji formos);
 • Kažkas yra reikalinga (teigiama ir klausiamoji formos);
 • Yra tam tikras draudimas (neigiama forma).

Summary

Veiksmažodis must yra modalinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tikrumą, būtinybę arba tvirtą į(si)pareigojimą, kuris kyla ne iš asmeninės nuomonės. Jį naudojame trijose pagrindinėse formose (šis veiksmažodis vienaskaitos trečiajame asmenyje išlieka toks pats):

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka must ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka must not (musn’t) ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame must, kurį seka veiksnys ir atitinkamas veiksmažodis (sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “must visit my parents soon.” = Veiksnys (I = aš) jaučia į(si)pareigojimą.
Neigiama f.: “You must not try drugs.” = Išreiškiamas draudimas.
Klausiamoji f.: Must I do it now? = Veiksnys (I = aš) klausia ar ji/jis turi tai atlikti šiuo momentu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License