Unit 4.2

Dažnumo Prieveiksmiai

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] yra daiktavardžiai, kurie veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie gali suteikti platesnės informacijos.

Dažnumo prieveiksmiai [adverbs of frequency] vartojami suteikti informaciją apie įvykio dažnumą. {pasižiūrėkite Dažnumo Prieveiksmius, A1 lygyje}.

Prieveiksmiai paprastai eina prieš pagalbinius veiksmažodžius (to be/to have) ar prieš kitus veiksmažodžius.

Vartojame dažnumo prieveiksmius apibūdinti įvykio dažnumą (neapibrėžtą ir apibrėžtą).

 • Dažniausiai vartojami neapibrėžto dažnumo prieveiksmiai: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Dažniausiai vartojami apibrėžto dažnumo prieveiksmiai: daily, weekly, monthly, periodically, yearly
 • Neapibrėžto dažnumo prieveiksmiai
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • Apibrėžto dažnumo prieveiksmiai
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Dažnumo prieveiksmiai taip pat vartojami kaip laiko prieveiksmiai, siekiant apibūdinti, kaip dažnai kažkas atsitinka.

Neapibrėžto dažnumo prieveiksmiai yra vartojami išreikšti idėją apie dažnumą, bet nenurodyti informacijos apie tai, kaip dažnai kažkas atsitinka.

Apibrėžto dažnumo prieveiksmiai yra naudojami tiksliai išreikšti, kaip dažnai kažkas atsitinka.

Dažnumo prieveiksmiai [adverbs of frequency] suteikia informaciją apie įvykio dažnumą.

 • Dažniausiai vartojami neapibrėžto dažnumo [indefinite frequency] prieveiksmiai: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Dažniausiai vartojami apibrėžto dažnumo [definite frequency] prieveiksmiai: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Pavyzdžiui:
— “seldom go to the gym.” = Subjektas (I) retai eina į sporto klubą.
— “I’m periodically going to the gym.” = Subjektas (I) dažnai eina į sporto klubą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book