Unit 4.2

Dažnio Prieveiksmiai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių modifikatoriai, sudėtinio sakinio dalys ar įvairūs sakinio elementai. Jie gali mums suteikti išsamesnės informacijos.

Dažnio prieveiksmiai [adverbs of frequency] yra naudojami suteikti informacijos apie įvykio ar veiksmo dažnumą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Dažnio Prieveiksmiai}.

Form

Prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių (to be/to have) ar prieš kitus veiksmažodžius.

Naudojame dažnio prieveiksmius apibūdinti įvykio dažnumą (apibrėžtą ir neapibrėžtą).

Dažniausiai naudojami yra šie:

 • Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Apibrėžto dažnio prieveiksmiai: daily, weekly, monthly, periodically, yearly…

Example

Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai

 • Now and then we wash.
 • seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly wear a cap.

Apibrėžto dažnio prieveiksmiai

 • You go running daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We do physical exercise monthly.
 • He periodically complains about his inner ear.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Dažnio prieveiksmiai (apibrėžti ir neapibrėžti) naudojami apibūdinti įvykio dažnumą (kaip dažnai kažkas (į)vyksta):

 • Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai išreiškia įvykio dažnumą, bet nenurodo ir nesuteikia tikslios informacijos apie tai, kaip dažnai tai vyksta.
 • Apibrėžto dažnio prieveiksmiai tiksliai išreikškia, kaip dažnai kažkas vyksta.

Summary

Dažnio prieveiksmiai [adverbs of frequency] suteikia informacijos apie įvykio ar veiksmo dažnumą.

 • Dažniausiai naudojami neapibrėžto dažnio [indefinite frequency] prieveiksmiai: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Dažniausiai naudojami apibrėžto dažnio [definite frequency] prieveiksmiai: dailyweeklymonthlyperiodicallyyearly

Pavyzdžiui:
— “seldom go to the gym.” = Veiksnys/subjektas (I) retai eina į sporto klubą.
— “I’m periodically going to the gym.” = Veiksnys/subjektas (I) periodiškai eina į sporto klubą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License