Unit 4.2

Dažnio Prieveiksmiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių modifikatoriai, sudėtinio sakinio dalys ar įvairūs sakinio elementai. Jie gali mums suteikti išsamesnės informacijos.

Dažnio prieveiksmiai [adverbs of frequency] yra naudojami suteikti informacijos apie įvykio ar veiksmo dažnumą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Dažnio Prieveiksmiai}.

Form

Prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių (to be/to have) ar prieš kitus veiksmažodžius.

Naudojame dažnio prieveiksmius apibūdinti įvykio dažnumą (apibrėžtą ir neapibrėžtą).

Dažniausiai naudojami yra šie:

 • Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Apibrėžto dažnio prieveiksmiai: daily, weekly, monthly, periodically, yearly…

Example

Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai

 • Now and then we wash.
 • seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly wear a cap.

Apibrėžto dažnio prieveiksmiai

 • You go running daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We do physical exercise monthly.
 • He periodically complains about his inner ear.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Dažnio prieveiksmiai (apibrėžti ir neapibrėžti) naudojami apibūdinti įvykio dažnumą (kaip dažnai kažkas (į)vyksta):

 • Neapibrėžto dažnio prieveiksmiai išreiškia įvykio dažnumą, bet nenurodo ir nesuteikia tikslios informacijos apie tai, kaip dažnai tai vyksta.
 • Apibrėžto dažnio prieveiksmiai tiksliai išreikškia, kaip dažnai kažkas vyksta.

Summary

Dažnio prieveiksmiai [adverbs of frequency] suteikia informacijos apie įvykio ar veiksmo dažnumą.

 • Dažniausiai naudojami neapibrėžto dažnio [indefinite frequency] prieveiksmiai: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Dažniausiai naudojami apibrėžto dažnio [definite frequency] prieveiksmiai: dailyweeklymonthlyperiodicallyyearly

Pavyzdžiui:
— “seldom go to the gym.” = Veiksnys/subjektas (I) retai eina į sporto klubą.
— “I’m periodically going to the gym.” = Veiksnys/subjektas (I) periodiškai eina į sporto klubą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License