Unit 7.2

Ought To: Modalinis veiksmažodis

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Ought to yra pagalbinis veiksmažodis, kuriuo išreiškiame į(si)pareigojimą ir pareigą, naudojant patarimų bei rekomendacijų formą.

Form

Modalinis veiksmažodis ought to turi tris pagrindines fromas. Taip pat šis veiksmažodis išlaiko tą pačią formą vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + ought to + verb + …

Subjectought toVerb
I/Youought towork
He/She/Itought towork
We/You/Theyought towork

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + ought + not + to + verb + …

Subjectought to + notVerb
I/Youought not towork
He/She/Itought not towork
We/You/Theyought not towork

Neigiamos formos trumpoji forma yra oughtn’t to.

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Ought + subject + to + verb + …?

OughtSubjecttoVerbQuestion
Mark
OughtI/youtowork?
Oughthe/she/ittowork?
Oughtwe/you/theytowork?

PASTABA: ought vietoje galime naudoti veiksmažodžius should ar did, tačiau tokiu atveju žodelio to jau nebenaudosime.

Example

Ne toks stiprus į(si)pareigojimas/pareiga

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Patarimas (rekomendacija)

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Naudojame pagalbinį veiksmažodį ought to, kai:

 • Nurodome ne tokius stiprius į(si)preigojimus ar pareigas;
 • Duodame ar teiraujamės patarimo (rekomendacijos).

Ought to reikšmė nėra tokia stipri kaip modalinio veiksmažodžio must.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] ought to išreiškia ne tokį stiprų į(si)pareigojimą ar patarimą kažką atlikti. Jo reikšmė nėra tokia stipri kaip modalinio veiksmažodžio must.

Jį naudojame trijose pagrindinėse formose:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka ought to ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka ought not to (oughtn’t to) ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame ought, kurį seka veiksnys, žodelis to ir atitinkamas veiksmažodis (sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Ought to naudojamas duoti patarimą (rekomendaciją).
Neigiama f.: “You oughtn´t to do your homework to understand the subject.” = Oughtn’t naudojamas duoti patarimą (rekomendaciją).
Klausiamoji f.: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Ought? naudojamas prašant patvirtinti patarimą.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must išreiškia stiprų/privalomą į(si)pareigojimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book