Unit 3.1

Sangrąžiniai Įvardžiai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)}

Sangrąžiniai įvardžiai [reflexive pronouns] naudojami pabrėžti sakinio veiksnį (subjektą).

Form

Sangrąžiniai įvardžiai yra laikomi savybinių būdvardžių ir žodžio self (daugiskaitos forma selves) junginiais.

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(daiktai/gyvūnai)

Example

  • I managed to find my way around the old city myself (man niekas nepadėjo).
  • The shop assistant replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Naudojame sangrąžinius įvardžius, kai kalbame apie veiksmus, kurių veiksnys (subjektas) bei papildinys (objektas) siejasi su tuo pačiu žmogumi ar daiktu.

Kitais žodžiais tariant, žmogus, vykdantis veiksmą, yra tas pats asmuo, kurį paveikia atliekamas procesas.

Summary

Sangrąžiniai įvardžiai [reflexive pronouns] naudojami pabrėžti sakinio veiksnį (subjektą). Jie kaitomi skaičiumi (-self vienaskaitos forma; -selves daugiskaitos forma) ir gimine.

Sangrąžiniai įvardžiai yra šie: myselfyourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves ir themselves.

Pavyzdžiui:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself (= pats/pati) nurodo veiksnį (subjektą) (I = aš).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My (= savo) nurodo papildinį (objektą) (clothes = drabužius).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License