Unit 3.1

Reflexive Pronouns

Pronouns

Pronouns – слова,які вживаються для уникнення повтору іменників. В англійській мові ми розрізняємо займенники залежно від числа (однина,множина) і роду (чоловічий,жіночий,середній).

Reflexive Pronouns вживаються для того,щоб наголосити на суб’єкт в реченні.

EXTRA: Pronouns = Займенники; Reflexive Pronouns = Зворотні займенники.

Reflexive Pronouns можна розглядати як поєднання присвійних прикметників і слова “self” (“selves” для множини).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(об’єкт/тварина)

  • I baked this cake myself (Ніхто не допомагав мені.).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Reflexive Pronouns зазвичай вживаються,щоб розповісти про дії,де суб’єктом і об’єктом речення мається на увазі та ж сама особа. В інших словах особа,яка виконує дію є також особою,яка піддається дії і відчуває його.

Наступні дієслова є дуже спільними з Reflexive Pronouns як прямі об’єкти: enjoy, help, cut, kill, introduce, hurt, prepare, etc.

Ми вживаємо Reflexive Pronouns, щоб наголосити на суб’єкт речення.

Як і з усіма займенниками,ми розрізняємо їх за числом (“-self” однина, “-selves” множина) і родом (чоловічий,жіночий,середній).

Наприклад:
— “I have to prepare myself for the party.” =  Суб’єкт виконує дію  і піддається їй. “I” – суб’єкт дієслова і поводиться як виконавець, “myself” – суб’єкт дії і є одним,хто випробовує дію, але фактично,ці два займенники відносяться до тієї ж особи.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book