Unit 2.1

Future Simple Negative

Tenses

Future – це час, який вживається для вираження майбутніх подій. Вживається структура Future Simple для вираження передбачень, переконань або намірів про майбутнє і ми зазвичай є впевненими, що ці події відбудуться або не відбудуться.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Заперечна форма цього типу майбутнього часу є такою:
Subject + will + not + verb + …

Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work
 1. обіцянки
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2.  спонтанні рішення
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3.  надії/думки
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Future Simple вживається для:

 1. обіцянок;
 2. прийняття спонтанних рішень;
 3. вираження надій або думок.

Вживається Future Simple для вираження передбачень, переконань або намірів про майбутнє і ми зазвичай впевнюємось, що ці події відбудуться. При вживанні у Заперечній формі, щось про предмет заперечується.

Future Simple у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + will + not + verb + … (e.g. I will not go.).

Наприклад:
— “I will not go to the supermarket today.” = У цьому випадку вживається Future Simple тому він виражає рішення.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book