Unit 2.1

Gələcək Zamanın İnkar Halı

Advertising

Introduction

Gələcək [future] zaman gələcək hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır. Gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri təqdim etmək üçün gələcək [future simple] zamandan istifadə olunur.

İnkar [negative] şəklində ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

Gələcək zamanın inkar halı bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + will + not + fel + …

Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

İnkar formasının qısa versiyaları: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…

Example

Vədlər

 • I won’t go there, I promise!
 • She promises she won’t wear a bikini.
 • We won’t tell you if he shows up.

Kortəbii qərarlar

 • I’m not cold, I won’t put my gloves on.
 • Sure, he won’t come tonight.
 • No worries, they won’t call you back!

Ümidlər / fikirlər / proqnozlar

 • I hope you won’t leave soon.
 • I think she won’t pay with cash.
 • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Gələcək zamanın təsdiq halı bu hallarda istifadə olunur:

 1. Sözlər vermək;
 2. Kortəbii qərarlar vermək;
 3. Ümidləri, fikirləri və ya proqnozları bildirmək.

Summary

Gələcək [future simple] zamanın inkar[negative] halı gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri inkar etmək üçün istifadə olunur.

Gələcək zamanın təsdiq halından istifadə edərkən cümlə mübtəda ilə başlayır daha sonra will not və  felin əsas forması ilə davam edir.

Məsələn:
— “We will not work on important projects next month.” = Gələcək zamanın təsdiq [future simple negative] halı olan cümlədə will not sözü to work felinin əsas formasından əvvəl işlənir (will not work).
♦ “We don’t work on important projects.” = Gələcək zamanın inkar [future simple negative] halı olan cümlədə to work felinin əsas formasından əvvəl do not istifadə olunur (do not work).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License