Unit 2.2

Will və ya Be going to ilə Gələcək

Contributors

Introduction

Gələcək [future] zaman gələcək hadisələri proqnozlaşdırmaq və ya ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Biz gələcək [future simple] zamandan kortəbii qərarlar, fikirlər və ümidlər ifadə etmək üçün istifadə edirik {A2 səviyyəsindəki gələcək [future simple] zamana baxın}.

Be going to- gələcək üçün niyyətləri ifadə etmək və o anda gördüyümüz işarələrə əsaslanaraq əvvəlcədən düşünmək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Form

Gələcək zaman (will) və be going to üç forma üçün fərqli quruluşlara sahibdirlər

Təsdiq formaları:

 • Gələcək zaman: Mübtəda + will + fel + …
 • Be going to: Mübtəda + to be + going to + fel + …

İnkar formaları:

 • Gələcək zaman: Mübtəda + will + not + fel + …
 • Be going to: Mübtəda + to be + not + going to + fel + …

Sual formaları:

 • Gələcək zaman: Will + mübtəda + fel + …?
 • Be going to: To be + mübtəda + going to + fel + …?

Example

Gələcək zaman:

Danışıq anında verilən qərar

 • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some from the bakery.

Dəvətlər

 • Will you come with us to meet the president?

Ehtiyaclar / vəzifələr / gələcək hadisələr

 • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.

Təkliflər

 • will help you to make these photocopies.

Rəylərə əsaslanan proqnozlar

 • He thinks that being retired will be boring.

Vədlər

 • I promise I will never talk to the boss about this! 

İstəklər

 • The telephone is ringing. Will you answer it please?

Zərfləri olan cümlələr: probably, certainly, perhaps

 • will certainly come to the party.
 • He probably won’t finish writing his CV in time.
 • Perhaps we will need a new printer soon. This one is getting so slow.

Təhdidlər

 • If you don’t send an email, I will not talk to you again.

Be going to:

Danışılan/planlaşdırılan fəaliyyət anından əvvəl verilən qərar

 • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.

Yaxın gələcəklə bağlı dəlillərə əsaslanan proqnozlar

 • This business isn’t going to fail. It’s a multinational corporation!

Use

Biz gələcək zamandan bunları ifadə etmək üçün istifadə edirik:

 • Danışarkən verilən qərarlar;
 • Dəvətnamələr;
 • Ehtiyaclar / vəzifələr / gələcək hadisələr;
 • Təkliflər;
 • Rəylərə əsaslanan proqnozlar;
 • Vədlər;
 • İstəklər;
 • Zərfləri olan cümlələr: probably, certainly, perhaps;
 • Təhdidlər.

Biz bunları ifadə etmək üçün be going to istifadə edirik:

 • Danışıq anından əvvəl verilmiş qərarlar, artıq planlaşdırılan tədbirlər və ya fəaliyyətlər;
 • Yaxın gələcəklə bağlı dəlillərə əsaslanan proqnozlar.

Summary

Gələcək [future simple] zaman (will)və be going to məna və forma baxımından fərqlənən gələcək zamanın iki formasıdır.

 • Gələcək [future simple] zamandan gələcək haqqında proqnozları, inancları və ya niyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.
 • Əmrləri, proqnozları və baş verəcək şeyləri ifadə etmək üçün be going to istifadə edilir.

Məsələn:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Qiymətdən əmin olmadığmız, sadəcə biz təxmin etdiyimiz üçün gələcək [future simple] zamandan istifadə edirik.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Qiymətdən əminik, ona görə də be going to istifadə edirik.

QEYD: Müəyyən vəziyyətlər be going to quruluşu, digərləri isə gələcək [future simple] zaman olmasını tələb edir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License