Unit 2.2

Will və ya Be going to ilə Gələcək

Advertising

Introduction

Gələcək [future] zaman gələcək hadisələri proqnozlaşdırmaq və ya ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Biz gələcək [future simple] zamandan kortəbii qərarlar, fikirlər və ümidlər ifadə etmək üçün istifadə edirik {A2 səviyyəsindəki gələcək [future simple] zamana baxın}.

Be going to- gələcək üçün niyyətləri ifadə etmək və o anda gördüyümüz işarələrə əsaslanaraq əvvəlcədən düşünmək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki be going to halına baxın}.

Form

Gələcək zaman (will) və be going to üç forma üçün fərqli quruluşlara sahibdirlər

Təsdiq formaları:

 • Gələcək zaman: Mübtəda + will + fel + …
 • Be going to: Mübtəda + to be + going to + fel + …

İnkar formaları:

 • Gələcək zaman: Mübtəda + will + not + fel + …
 • Be going to: Mübtəda + to be + not + going to + fel + …

Sual formaları:

 • Gələcək zaman: Will + mübtəda + fel + …?
 • Be going to: To be + mübtəda + going to + fel + …?

Example

Gələcək zaman:

Danışıq anında verilən qərar

 • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some from the bakery.

Dəvətlər

 • Will you come with us to meet the president?

Ehtiyaclar / vəzifələr / gələcək hadisələr

 • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.

Təkliflər

 • will help you to make these photocopies.

Rəylərə əsaslanan proqnozlar

 • He thinks that being retired will be boring.

Vədlər

 • I promise I will never talk to the boss about this! 

İstəklər

 • The telephone is ringing. Will you answer it please?

Zərfləri olan cümlələr: probably, certainly, perhaps

 • will certainly come to the party.
 • He probably won’t finish writing his CV in time.
 • Perhaps we will need a new printer soon. This one is getting so slow.

Təhdidlər

 • If you don’t send an email, I will not talk to you again.

Be going to:

Danışılan/planlaşdırılan fəaliyyət anından əvvəl verilən qərar

 • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.

Yaxın gələcəklə bağlı dəlillərə əsaslanan proqnozlar

 • This business isn’t going to fail. It’s a multinational corporation!

Use

Biz gələcək zamandan bunları ifadə etmək üçün istifadə edirik:

 • Danışarkən verilən qərarlar;
 • Dəvətnamələr;
 • Ehtiyaclar / vəzifələr / gələcək hadisələr;
 • Təkliflər;
 • Rəylərə əsaslanan proqnozlar;
 • Vədlər;
 • İstəklər;
 • Zərfləri olan cümlələr: probably, certainly, perhaps;
 • Təhdidlər.

Biz bunları ifadə etmək üçün be going to istifadə edirik:

 • Danışıq anından əvvəl verilmiş qərarlar, artıq planlaşdırılan tədbirlər və ya fəaliyyətlər;
 • Yaxın gələcəklə bağlı dəlillərə əsaslanan proqnozlar.

Summary

Gələcək [future simple] zaman (will)və be going to məna və forma baxımından fərqlənən gələcək zamanın iki formasıdır.

 • Gələcək [future simple] zamandan gələcək haqqında proqnozları, inancları və ya niyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.
 • Əmrləri, proqnozları və baş verəcək şeyləri ifadə etmək üçün be going to istifadə edilir.

Məsələn:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Qiymətdən əmin olmadığmız, sadəcə biz təxmin etdiyimiz üçün gələcək [future simple] zamandan istifadə edirik.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Qiymətdən əminik, ona görə də be going to istifadə edirik.

QEYD: Müəyyən vəziyyətlər be going to quruluşu, digərləri isə gələcək [future simple] zaman olmasını tələb edir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License