Unit 6.2

Yer Ədatları

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz yer ədatlarını [prepositions of place] kosmik bir çərçivəyə bir hadisəni yerləşdirmək üçün istifadə edirik {A1 səviyyəsinəki ümumi ədatlara [common prepositions] baxın}.

Form

Yer ədatları [prepositions of place] tək durmurlar, ancaq cümlənin digər elementləri ilə hərəkətə keçirlər hansıki biz onları ədat frazaları [prepositional phrases] adlandırırıq: at- da,də; on- hakkında, üzərində; in- içəri; və by- tərəfindən.

Example

At

 • I am waiting at the zoo for you.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the swimming pool.
 • They are talking by the exhibition.

Use

Biz yer ədatlarından [prepositions of place] bir şeyin və ya birinin yerini ifadə etmək istifadə edirik.

Əsas olanlar bunlardır:

At

(ümumi, daha böyük yerlərə müraciət etmək)

 • Bir nöqtədəki dəqiq mövqe (at the bus stop…);
 • Qrup fəaliyyətinin adından əvvəl (at the partyat the match…);
 • With homeworkschooluniversitythe topthe bottom

On

(daha spesifik, kiçik yerlərə müraciət etmək)

 • Bir səthdə mövqe (on the floor…);
 • Bir xəttdə (on the pathon the wayon the river…);
 • İctimai nəqliyyat;
 • İstiqamətlər (the right and the left…)

In

(çox spesifik, ən kiçik yerlərə müraciət etmək üçün)

 • Böyük ərazilərin içərisində mövqe;
 • Üç ölçülü məkan və hər tərəfdən əhatə olunmuş sahələr (in a forestin the office…);
 • Qitələr, əyalətlər, ölkələr, binalar …

By

 • Birinin və ya bir şeyin solunda və ya sağında;
 • Birinin və ya bir şeyin yanında;
 • Uzaq məsafədə olmayan (yaxınlıqda).

Summary

Yer ədatları [prepositions of place] fəza çərçivəsindəki hadisədə yerləştirilir.

Əsas yer ədatları [prepositions of place] bunlardır: at, on, inby.

Misal üçün:
— “I work at home today.” = Müəyyən bir nöqtə və ya bir yer haqqında danışmaq üçün at istifadə edirik.
— “I work on the left of the corner.” =İstiqamətlərdən danışmaq üçün on istifadə edirik.
— “I work in this building.” = 3 ölçülü bir yerdəki mövqedən danışmaq üçün in istifadə edirik.
— “I work by this building.” = Bir yerin digərinə yaxın olduğunu ifadə etmək üçün by istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License