Unit 6.2

Yer Ədatları

Advertising

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz yer ədatlarını [prepositions of place] kosmik bir çərçivəyə bir hadisəni yerləşdirmək üçün istifadə edirik {A1 səviyyəsinəki ümumi ədatlara [common prepositions] baxın}.

Form

Yer ədatları [prepositions of place] tək durmurlar, ancaq cümlənin digər elementləri ilə hərəkətə keçirlər hansıki biz onları ədat frazaları [prepositional phrases] adlandırırıq: at- da,də; on- hakkında, üzərində; in- içəri; və by- tərəfindən.

Example

At

 • I am waiting at the zoo for you.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the swimming pool.
 • They are talking by the exhibition.

Use

Biz yer ədatlarından [prepositions of place] bir şeyin və ya birinin yerini ifadə etmək istifadə edirik.

Əsas olanlar bunlardır:

At

(ümumi, daha böyük yerlərə müraciət etmək)

 • Bir nöqtədəki dəqiq mövqe (at the bus stop…);
 • Qrup fəaliyyətinin adından əvvəl (at the partyat the match…);
 • With homeworkschooluniversitythe topthe bottom

On

(daha spesifik, kiçik yerlərə müraciət etmək)

 • Bir səthdə mövqe (on the floor…);
 • Bir xəttdə (on the pathon the wayon the river…);
 • İctimai nəqliyyat;
 • İstiqamətlər (the right and the left…)

In

(çox spesifik, ən kiçik yerlərə müraciət etmək üçün)

 • Böyük ərazilərin içərisində mövqe;
 • Üç ölçülü məkan və hər tərəfdən əhatə olunmuş sahələr (in a forestin the office…);
 • Qitələr, əyalətlər, ölkələr, binalar …

By

 • Birinin və ya bir şeyin solunda və ya sağında;
 • Birinin və ya bir şeyin yanında;
 • Uzaq məsafədə olmayan (yaxınlıqda).

Summary

Yer ədatları [prepositions of place] fəza çərçivəsindəki hadisədə yerləştirilir.

Əsas yer ədatları [prepositions of place] bunlardır: at, on, inby.

Misal üçün:
— “I work at home today.” = Müəyyən bir nöqtə və ya bir yer haqqında danışmaq üçün at istifadə edirik.
— “I work on the left of the corner.” =İstiqamətlərdən danışmaq üçün on istifadə edirik.
— “I work in this building.” = 3 ölçülü bir yerdəki mövqedən danışmaq üçün in istifadə edirik.
— “I work by this building.” = Bir yerin digərinə yaxın olduğunu ifadə etmək üçün by istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License