Unit 7.2

Ought to: Modal Köməkçi Fel

Advertising

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Malı/məli [ought to] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Malı/məli [ought to] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu:
Subject + ought to + verb + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu:
Subject + ought + not + to + verb + …

Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

İnkar formasında isə etməməli [oughtn’t] qısa şəkildə belə işlənir.

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu:
Ought + subject + to + verb + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

DİQQƏT: Bəzi yerlərdə onun yerinə malı/məli [should] və ya etdi [did] istifadə olunur. Üçün [to] sual etiketlərində istifadə olunmur.

Example

Zəif öhdəlik / vəzifə

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Məsləhət

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Aşağıdakı hallarda malı/məli [ought to] istifadə edirik:

 • Daha zəif öhdəlik və ya vəzifə göstəririk;
 • Məsləhət veririk və tövsiyə edirik (tövsiyə).

Malı/məli [ought to], vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Summary

Modal fel malı/məli [modal verb ought to], daha zəif bir öhdəlik və ya tövsiyə ifadə edir. Vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzuya malı/məli [should] və fel izləyərək başlayırıq.
 • İnkar [negative]: Biz mövzuya etməməli [should not] və fel izləyərək başlayırıq.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzuya malı/məli [should] ilə sual veririk, sonra üçün [to] və fel ilə dəvam edirik (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— Affirmative: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Malı/məli [ought to] tövsiyə vermək üçün istifadə olunur.
— Negative: “You oughtn’t to do your homework to understand the subject.” = Etməməli [oughtn’t] tövsiyə vermək üçün istifadə olunur.
— Interrogative: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Malı/məli [ought to] …? tövsiyənin təsdiqini tələb etmək üçün istifadə olunur.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Vaciblik [must] güclü öhdəlik ifadə edir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License