Unit 7.2

Ought to: Modal Köməkçi Fel

Contributors

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Malı/məli [ought to] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Malı/məli [ought to] öhdəlik və vəzifəni məsləhət və ya tövsiyə yolu ilə ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu:
Subject + ought to + verb + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu:
Subject + ought + not + to + verb + …

Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

İnkar formasında isə etməməli [oughtn’t] qısa şəkildə belə işlənir.

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu:
Ought + subject + to + verb + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

DİQQƏT: Bəzi yerlərdə onun yerinə malı/məli [should] və ya etdi [did] istifadə olunur. Üçün [to] sual etiketlərində istifadə olunmur.

Example

Zəif öhdəlik / vəzifə

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Məsləhət

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Aşağıdakı hallarda malı/məli [ought to] istifadə edirik:

 • Daha zəif öhdəlik və ya vəzifə göstəririk;
 • Məsləhət veririk və tövsiyə edirik (tövsiyə).

Malı/məli [ought to], vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Summary

Modal fel malı/məli [modal verb ought to], daha zəif bir öhdəlik və ya tövsiyə ifadə edir. Vaciblik [must] kimi güclü olmadığı düşünülə bilər.

Fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzuya malı/məli [should] və fel izləyərək başlayırıq.
 • İnkar [negative]: Biz mövzuya etməməli [should not] və fel izləyərək başlayırıq.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzuya malı/məli [should] ilə sual veririk, sonra üçün [to] və fel ilə dəvam edirik (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— Affirmative: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Malı/məli [ought to] tövsiyə vermək üçün istifadə olunur.
— Negative: “You oughtn’t to do your homework to understand the subject.” = Etməməli [oughtn’t] tövsiyə vermək üçün istifadə olunur.
— Interrogative: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Malı/məli [ought to] …? tövsiyənin təsdiqini tələb etmək üçün istifadə olunur.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Vaciblik [must] güclü öhdəlik ifadə edir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License