Unit 3.1

Yer və Zamanın Nisbi Əvəzlikləri

Advertising

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir {A1 səviyyəsindəki subyekt əvəzliklərinə [subject pronouns] baxın}.

Nisbi əvəzliklər [relative pronouns] nisbi cümlələri təqdim etmək üçün istifadə olunur. Yer və zamanın nisbi cümlələrdə təkrarlanmaması üçün əsas bənddə ifadə olunan mövzunu əvəz edərək istinad edirlər {A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

Form

{A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

Yer və zamanın əsas nisbi əvəzlikləri bunlardır: where -hara,  when -nə zaman, wherever -harada olursa olsun and whenever -nə zaman olursa olsun.

Example

Where -hara

 • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
 • It is the butcher’s where my brother worked.
 • This is the hotel where we stayed during our trip.

When -nə zaman

 • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
 • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
 • The day when the hairdresser died was my birthday.

Wherever -harada olursa olsun

 • Wherever you go, I’ll be there for you.
 • We can have dinner wherever you want, but not in that restaurant.
 • I am ready to study wherever my parents decide.

Whenever -nə zaman olursa olsun

 • Whenever you need me, I am ready to come.
 • You can read it today or whenever.
 • Whenever the boss calls, she is busy.

Use

{A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

Yer və vaxtı müəyyənləşdirmək və onlar haqqında ikinci / əlavə məlumat əlavə etmək üçün nisbi əvəzliklərdən [relative pronouns] istifadə edirik. Biz istifadə edirik:

 • Where- bir hərəkət və ya hadisənin yerini ifadə etmək;
 • When- bir hərəkət və ya hadisənin vaxtını ifadə etmək;
 • Wherever- yerin əhəmiyyəti olmadığını ifadə etmək;
 • Whenever- vaxtın əhəmiyyəti olmadığını ifadə etmək.

Summary

Yer və zaman nisbi əvəzlikləri [relative pronouns of place and time] nisbi cümlələri təqdim etmək və nisbi cümlələrdəki əsas bənddən yer və ya vaxt təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Onlar isimlərdən sonra istifadə olunur.

Ən çox istifadə olunan nisbi əvəzliklər bunlardır: where -(obyekt) yerlər üçün istifadə olunur, when -vaxt üçün, wherever -yerin harada olmasının önəmi olmayanda, whenever -bir hərəkətin və ya hadisənin nə vaxt baş verəcəyi vacib olmadıqda.

Misal üçün:
“I work in London, where 8 million people live.” =  Harada [where] Londona aid olduğu yeri bildirir (yer).
“I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = Nə vaxt [when] Londondakı iş vaxtına aiddir (vaxt).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License