Pronumele relative de loc și timp

Pronouns

Pronumele [pronouns] sunt cuvintele care se folosesc pentru a evita repetiția unui substantiv {vezi Pronumele, Nivelul A1}.

Pronumele relative [relative pronouns] se utilizează pentru a introduce subordonate relative. Ele se referă la loc și timp prin înlocuirea subiectului exprimat de propoziția principală pentru a evita repetiția lui în subordonatele relative {vezi Pronumele Relative, Nivelul A1}.

Pronumele relative where și when se pun după substantive.
 • Where (unde)
  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.
 • When (când)
  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Where (unde) și when (când) se utilizează pentru a introduce subordonate relative. Folosim:

 • Where pentru a descoperi locul acțiunii descris în propoziție;
 • When pentru a afla timpul acțiunii descris în propoziție.

Pronumele relative where [Relative pronouns] (place=loc) și when (time=timp) se utilizează pentru a introduce subordonate relative, și pentru a evita repetarea subiectului din propoziția principală în cea secundară. Ele se plasează după substantive.

De exemplu:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where se referă la Londra (loc).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = When se referă la perioada de lucru în Londra (timp).

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului..

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book