Prepozițiile de timp

Prepositions

Prepozițiile [Prepositions] sunt niște cuvinte mici care fac legătura dintre elementele unei propoziții. Ele sunt esențiale deoarece oferă detalii adiționale despre propoziție.

Folosim prepozițiile de timp [prepositions of time] pentru a localiza un eveniment pe scara timpului.

{vezi Prepoziții frecvente de loc și timp, Nivelul A1}.

Prepozițiile de timp [prepositional phrases] nu stau singure, ci se alătură altor elemente din propoziție pentru a crea ce numim noi, locuțiuni prepoziționale: at, on, in și by.

 • At (la, de, în, pe)
  • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
  • He is going to the forest at Easter.
  • At weekends we take the dogs for a walk.
 • On (pe, la, în)
  • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
  • She was born on the 1st of September in 1997.
  • The island sank on Sunday morning.
 • In (în, din, la)
  • I always travel to famous forests in Finland in November.
  • In autumn it always rains.
  • In the evening the horses started to run.
 • By (de, prin, cu)
  • Please, send me those tickets by Monday.
  • She has to finish her world map by next week.
  • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Prepozițiile de timp fac posibilă localizarea unui eveniment într-un anumit moment sau perioadă.

 • At
  • Exact times (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
  • Special holiday periods (Christmas*, Easter…);
  • Weekend*.
 • On
  • Days of the week (Monday, Saturday, Wednesday…);
  • Dates;
  • Specific part of the day (on Sunday morning).
 • In
  • Months, years, centuries;
  • Seasons;
  • The morning, the afternoon, the evening.
 • By
  • Time-limited actions;
  • Projects with deadline;
  • Time of someone´s return.

*Engleza americană are uneori on în loc de at.

Prepozițiile de timp [prepositions of time] se utilizează pentru a localiza un eveniment într-un context.

Principalele prepoziții de timp sunt:

 • At: pentru un timp exact, perioade specifice de sărbători și weekend.
 • On: zilele săptămânii, date și părți specifice ale zilei.
 • In: luni, ani, anotimpuri, secole, dimineața, ziua și seara.
 • By: acțiuni cu timp limitat, proiecte cu dată limită și timpul întoarcerii cuiva.

De exemplu:
— „I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— „I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— „I will go to my grandparents’ house in December.”
— „I will return from my grandparent´s house by December.”

NOTĂ: În engleza americană putem găsi pentru Christmas (Crăciun) și weekend forma on în loc de at.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book