Present Perfect Negative

Tenses

Present Perfect este un timp folosit pentru a vorbi despre acțiuni finalizate care au avut loc în trecut, au legătură cu prezentul și au încă efect asupra lui.

Când este prezentat în forma negativă [negative], verbul neagă ceva despre subiect.

The present perfect, în forma negativă, are această structură:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: a treia persoană singular își schimbă forma din have în has;
  • Prescurtările formei negative sunt: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Participiul trecut regulat [regular past participles] se formează prin adăugarea lui -d sau -ed la formele de bază ale verbelor. Formele de participiu trecut neregulat [irregular past participles] trebuie reținute.
SUBJECT HAVE/HAS + NOT PAST PARTICIPLE
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

{Vezi tema Participiul trecut pentru a învăța verbele neregulate}.

 1. Situații în trecut cu rezultate în prezent
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Acțiuni finalizate cu referire la experiențele de viață de până acum
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Folosim Present Perfect în forma negativă, pentru a nega ceva despre:

 1. Situații în trecut cu rezultate în prezent;
 2. Acțiuni finalizate cu referire la experiențele de viață de până acum.

Folosim Present Perfect [present perfect], în forma negativă [negative], pentru a vorbi despre acțiuni finalizate care au avut loc în trecut, au legătură cu prezentul și au încă efect asupra lui.

Present Perfect are această structură:
Subject + have/has + not + past participle + … (ex. I have not worked.) (“has” pentru persoana a treia singular).

De exemplu:
— “It hasn’t rained the whole month.” = Se utilizează present perfect deoarece acțiunea din trecut încă are efecte asupra prezentului (de exemplu, nivelul apelor este mic).
♦ “It didn’t rain last  month.” = Se utilizează past simple deoarece acțiunea din trecut este finalizată și nu necesită o accentuare asupra efectelor în prezent.

NOTĂ: Participiul trecut [past participle] se folosește de obicei pentru a forma timpurile trecute, și indică trecutul sau acțiunile complete. Se formează prin adăugarea lui -d sau -ed la forma de bază a verbelor neregulate, pe când verbele neregulate, au forme fixe diferite care necesită reținute.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book