Present Perfect Negative

Introduction

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

EXTRA: Present Perfect = Předpřítomný Čas Prostý.

Form

Záporný tvar slovesa to work má následující formu:
Subject + have/has + not + past participle + … (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

*K nalezení v sekci [Extension]

Example

 1. Důsledky v přítomnosti
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Ukončené události odkazující na životní zkušenosti
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

Present Perfect používáme, když mluvíme o:

 1. Minulých událostech, které mají důsledky v přítomnosti;
 2. Životních zkušenostech.

Summary

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

Present Perfect v záporném tvaru má následující formu:
Subject + have/has + not + past participle + …(“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

*The past participle vyjadřuje minulou či ukončenou událost. Tvoří se přidáním přípony -d nebo -ed k základnímu tvaru pravidelných sloves.

Například:
— „She hasn’t worked on an important project this morning.“ = Zde jsme použili Present Perfect, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost, která má následky v přítomnosti.
♦ „She didn’t work on an important project yesterday.“ = Zde jsme použili Past Simple, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost a není potřeba zdůrazňovat její důsledky v přítomnosti.

NOTE: Nepravidelná slovesa mají různé formy příčestí minulého, které se musíme naučit nazpaměť. Příčestí minulé obvykle používáme s gramatickými časy v Perfect Tenses.

[Gramatické časy v Perfektu = předpřítomný/předminulý/předbudoucí]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License