Adverbs of Degree

Adverbs

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně míry nějaké události či přídavného jména se nazývají Adverbs of Degree či Intensifiers.

{K nalezení v sekci Adverbs-Degree, A1 level}

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Degree = Příslovce Míry; Intensifiers = Zesilující částice.

Adverbs of Degree popisujeme intenzitu činnosti či přídavného jména. Zde vidíme hlavní příslovce:

V některých případech mohou být Adverbs tvořena přidáním přípony -ly k přídavným jménům.
Například: extreme > extremely

AdjectiveAdverb
barebarely
realreally
totaltotally
completecompletely
absoluteabsolutely

AdjectiveAdverb
almostalmost
enoughenough
tootoo
veryvery
quitequite

Regular

 • They barely know each other.
 • We are really angry about the noise.
 • It is totally worth it!
 • You are completely wrong!
 • You have absolutely nothing to drink.

Irregular

 • She almost spilt the orange juice.
 • I think you had enough wine.
 • This bag of potatoes is too heavy.
 • They are very thirsty.
 • You have quite a shopping list here.

Adverbs of Degree obvykle modifikují přídavná jména a vyjadřují, do jaké míry se něco odehrálo.

 1. Really (very);
 2. Totally (definitely);
 3. Completely (entirely);
 4. Barely (by the smallest amount);
 5. Fairly (not fully but enough);
 6. Absolutely (without exception, completely).

Příslovce většinou stojí za pomocnými slovesy “to be” či “to have” a před ostatními slovesy či před těmi slovy, která modifikují.

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací. Ta, která dodávají informaci ohledně míry nějaké události či přídavného jména se nazývají Adverbs of Degree či Intensifiers.

Hlavními Adverbs of Degree jsou: barely, really, totally, completely, absolutely

Například:
— „I absolutely agree with you.“ = Vyjadřuje intenzitu činnosti.
— „I am really happy right now.“ = Vyjadřuje intenzitu přídavného jména.

NOTE: Adverbs vždy stojí za pomocným slovesem (to be, nebo to have), ale před jakýmkoliv jiným slovesem.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book