Present Perfect Interrogative

Introduction

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

EXTRA: Present Perfect = Předpřítomný Čas Prostý.

Form

Tázací tvar slovesa to work má následující formu:
Have + subject + past participle + …? (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Have Subject Past Participle Question Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

*K nalezení v sekci [Extension]

Example

 1. Důsledky v přítomnosti
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Ukončené události odkazující na životní zkušenosti
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

Present Perfect používáme, když mluvíme o:

 1. Minulých událostech, které mají důsledky v přítomnosti;
 2. Životních zkušenostech.

Summary

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

Present Perfect v tázacím tvaru má následující formu:
Have + subject + past participle + …? (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

*The past participle vyjadřuje minulou či ukončenou událost. Tvoří se přidáním přípony -d nebo -ed k základnímu tvaru pravidelných sloves.

Například:
— “Has she worked on an important project this morning?” =
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Zde jsme použili Past Simple, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost a není potřeba zdůrazňovat její důsledky v přítomnosti.

NOTE: Nepravidelná slovesa mají různé formy příčestí minulého, které se musíme naučit nazpaměť. Příčestí minulé obvykle používáme s gramatickými časy v Perfect Tenses.

[Gramatické časy v Perfektu = předpřítomný/předminulý/předbudoucí]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License