Present Perfect Interrogative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

EXTRA: Present Perfect = Předpřítomný Čas Prostý.

Form

Tázací tvar slovesa to work má následující formu:
Have + subject + past participle + …? (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Have Subject Past Participle Question Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

*K nalezení v sekci [Extension]

Example

 1. Důsledky v přítomnosti
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Ukončené události odkazující na životní zkušenosti
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

Present Perfect používáme, když mluvíme o:

 1. Minulých událostech, které mají důsledky v přítomnosti;
 2. Životních zkušenostech.

Summary

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

Present Perfect v tázacím tvaru má následující formu:
Have + subject + past participle + …? (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

*The past participle vyjadřuje minulou či ukončenou událost. Tvoří se přidáním přípony -d nebo -ed k základnímu tvaru pravidelných sloves.

Například:
— “Has she worked on an important project this morning?” =
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Zde jsme použili Past Simple, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost a není potřeba zdůrazňovat její důsledky v přítomnosti.

NOTE: Nepravidelná slovesa mají různé formy příčestí minulého, které se musíme naučit nazpaměť. Příčestí minulé obvykle používáme s gramatickými časy v Perfect Tenses.

[Gramatické časy v Perfektu = předpřítomný/předminulý/předbudoucí]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License