Prepositions of Method and Manner

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Ty, které dodávají informaci ohledně způsobu, jakým se něco odehrává, se nazývají Prepositions of Method and Manner.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Prepositions of Method and Manner = Způsobové Předložky.

Form

Nejčastějšími Prepositions of Manner jsou By a With. Jejich účel je stejný, význam se ale liší:
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

  • By
    • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
    • He cooked the Japanese food by traditional methods.
  • With
    • He asked for the menu with haste.
    • They cut the onion with a knife.

Use

By a with jsou předložky, kterými můžeme vyjádřit jak někdo něco udělal.

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě. Ty, které dodávají informaci ohledně způsobu, jakým se něco odehrává, se nazývají Prepositions of Method and Manner.

Hlavními Způsobovými předložkami jsou „by“ a „with“. By používáme s činnostmi a následuje ji gerundium (tvar slovesa s -ing), zatímco s With mluvíme o předmětech či nástrojích, kterými někdo něco vykonává a stavíme za ni podstatné jméno.

Například:
— „We can handle the situation by talking.“ = Jakým způsobem se něco odehrává.
— „She looks at him with love.“ = Jakým způsobem se něco odehrává.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License